Indkøb af anæstesiprodukter til Region Syddanmarks sygehuse. Indkøbet omfatter køb og levering af forbrugsvarer samt tilhørende service og uddannelse af personale.

Der agtes indgået rammeaftale med én leverandør pr. delkontrakt på hovedparten af de udbudte delkontrakter, mens der agtes indgået rammeaftale med 2 leverandør pr. delkontrakt på de resterende udbudte delkontrakter af anæstesiprodukter til Region Syddanmarks sygehuse jf. udbudsbetingelserne for yderligere information.

Extended TitleKontrakt om levering af anæstesiprodukter til Region Syddanmark
Extended Description

Indkøb af anæstesiprodukter til Region Syddanmarks sygehuse. Indkøbet omfatter køb og levering af forbrugsvarer samt tilhørende service uddannelse af personale.

Der agtes indgået rammeaftale med én leverandør pr. delkontrakt på hovedparten af de udbudte delkontrakter, mens der agtes indgået rammeaftale med 2 leverandør pr. delkontrakt de resterende udbudte delkontrakter af anæstesiprodukter til Region Syddanmarks sygehuse jf. udbudsbetingelserne for yderligere information.

Deadline Date2019-10-31
Publication Date2019-10-01
CountryDenmark
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value40000000.00
OrganisationRegion Syddanmark
Attention OfKarsten Kirkegaard
AddressDamhaven 12
TownVejle
Postal Code7100
Phone+45 29201909
Class Code33172000
Class DescriptionAnaesthesia and resuscitation devices
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-09-18

Anaesthesia and resuscitation devices

Indkøb af anæstesiprodukter til Region Syddanmarks sygehuse. Indkøbet omfatter køb og levering af forbrugsvarer samt tilhørende service uddannelse af personale.

Der agtes indgået rammeaftale med én leverandør pr. delkontrakt på hovedparten af de udbudte delkontrakter, mens der agtes indgået rammeaftale med 2 leverandør pr. delkontrakt på resten af udbudte delkontrakter af anæstesiprodukter til Region Syddanmarks sygehuse jf. udbudsbetingelserne.

Extended TitleKontrakt om levering af anæstesiprodukter til Region Syddanmark
Extended Description

Indkøb af anæstesiprodukter til Region Syddanmarks sygehuse. Indkøbet omfatter køb og levering af forbrugsvarer samt tilhørende service uddannelse af personale.

Der agtes indgået rammeaftale med én leverandør pr. delkontrakt på hovedparten af de udbudte delkontrakter, mens der agtes indgået rammeaftale med 2 leverandør pr. delkontrakt på resten af udbudte delkontrakter af anæstesiprodukter til Region Syddanmarks sygehuse jf. udbudsbetingelserne.

Deadline Date2019-10-18
Publication Date2019-09-18
CountryDenmark
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationRegion Syddanmark
Attention OfKarsten Kirkegaard
AddressDamhaven 12
TownVejle
Postal Code7100
Phone+45 29201909
Class Code33172000
Class DescriptionAnaesthesia and resuscitation devices
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-06-07

Anaesthesia and resuscitation devices

I forlængelse af den gennemførte markedsdialog for udbuddet af anæstesiprodukter, har Region Syddanmark udarbejdet et udkast til udbudsmateriale for disse anæstesiprodukter.

Udkastet til udbudsmateriale for anæstesiprodukter til sygehusene i Region Syddanmark består af følgende høringsdokumenter:

- Udkast til Kontraktbilag 2 - Kravspecifikation og løsningsbeskrivelse,

- Udkast til udbudsbetingelser,

- Udkast til Udbudsbilag 2 - Kundeattest for tilfredsstillende udført arbejde,

- Udkast til Udbudsbilag 3 - Fortegnelse over nuværende varer i de udbudte delkontrakter,

- Kontraktbilag 5 Handels- og Leveringsbetingelser.

Hvis ovenstående udkast til udbudsmateriale indeholder uhensigtsmæssigheder i forhold til kvaliteten af, prisen på og/eller konkurrencen om anæstesiprodukter, modtager Region Syddanmark meget gerne skriftlige høringssvar fra potentielle leverandører.

Deadline for fremsendelse af høringssvar er mandag d. 24.6.2019.

Extended TitleHøring af udkast til udbudsmateriale for anæstesiprodukter
Changes
Section:
I.3) Kommunikation
Previous text:

Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse.

Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055

New text:

Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse.

Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=242262&B=REGIONSYDDK&PS=1&PP=ctm/Supplier/publictenders

Deadline DateNone Provided
Publication Date2019-06-07
CountryDenmark
Procurement StatusAmended
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
OrganisationRegion Syddanmark
Attention OfKarsten Kirkegaard
AddressDamhaven 12
TownVejle
Postal Code7100
Phone+45 29201909
Class Code33141321
Class DescriptionAnesthesia needles
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-06-04

Anaesthesia and resuscitation devices

I forlængelse af den gennemførte markedsdialog for udbuddet af anæstesiprodukter, har Region Syddanmark udarbejdet et udkast til udbudsmateriale for disse anæstesiprodukter.

Udkastet til udbudsmateriale for anæstesiprodukter til sygehusene i Region Syddanmark består af følgende høringsdokumenter:

- Udkast til Kontraktbilag 2 - Kravspecifikation og løsningsbeskrivelse,

- Udkast til udbudsbetingelser,

- Udkast til Udbudsbilag 2 - Kundeattest for tilfredsstillende udført arbejde,

- Udkast til Udbudsbilag 3 - Fortegnelse over nuværende varer i de udbudte delkontrakter,

- Kontraktbilag 5 Handels- og Leveringsbetingelser.

Hvis ovenstående udkast til udbudsmateriale indeholder uhensigtsmæssigheder i forhold til kvaliteten af, prisen på og/eller konkurrencen om anæstesiprodukter, modtager Region Syddanmark meget gerne skriftlige høringssvar fra potentielle leverandører.

Deadline for fremsendelse af høringssvar er mandag d. 24.6.2019.

Extended TitleHøring af udkast til udbudsmateriale for anæstesiprodukter
Extended Description

I forlængelse af den gennemførte markedsdialog omkring udbuddet af anæstesiprodukter til sygehusene i Region Syddanmark, har Region Syddanmark udarbejdet et udkast til udbudsmateriale for disse anæstesiprodukter.

Udkastet til udbudsmateriale for anæstesiprodukter til sygehusene i Region Syddanmark består af følgende høringsdokumenter:

- Udkast til Kontraktbilag 2 - Kravspecifikation og løsningsbeskrivelse,

- Udkast til udbudsbetingelser,

- Udkast til Udbudsbilag 2 - Kundeattest for tilfredsstillende udført arbejde,

- Udkast til Udbudsbilag 3 - Fortegnelse over nuværende varer i de udbudte delkontrakter,

- Kontraktbilag 5 Handels- og Leveringsbetingelser.

Ovenstående udkast til udbudsmateriale (kravspecifikation mv.) kan downloades under fanen ”Dokumenter”.

Høringssvar:

Hvis udkastet til udbudsmateriale indeholder uhensigtsmæssigheder i forhold til kvaliteten af, prisen på og/eller konkurrencen om anæstesiprodukter til sygehusene i Region Syddanmark, modtager Region Syddanmark meget gerne skriftlige høringssvar fra potentielle leverandører.

Høringssvar bedes fremsendt via EU-Supplys besked-modul med mærket med ”Høringssvar ifm. udbud af anæstesiprodukter til sygehusene i Region Syddanmark”.

Deadline for fremsendelse af høringssvar er mandag d. 24.6.2019.

Høringsvilkår:

Region Syddanmark forbeholder sig ret til at ændre i det udarbejdede udkast til udbudsmateriale på baggrund af de indkomne høringssvar forud for selve udbuddet.

Region Syddanmark er dog ikke forpligtiget til at tage højde for de indkomne høringssvar.

Bemærk i øvrigt at de oplysninger, som høringssvarene indeholder, kan være underlagt regler om aktindsigt.

Publication Date2019-06-04
CountryDenmark
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
OrganisationRegion Syddanmark
Attention OfKarsten Kirkegaard
AddressDamhaven 12
TownVejle
Postal Code7100
Phone+45 29201909
Class Code33172000
Class DescriptionAnaesthesia and resuscitation devices
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 19, 2019
Teknikentreprisen omfatter installationer i 2 identiske datacentre som opføres i Gødstrup. Bygningerne er hver på 600 m2 og designet til Tier Level III. IT-last på 240 kW, som skal kunne...
View more
Deadline: Nov 21, 2019
Bornholms Regionskommune, herefter også kaldet Ordregiver, ønsker at indgå en rammeaftale på køb og levering af økologiske og konventionelle fødevarer til produktionskøkkener i Bornholms Regionskommune.
View more
Deadline: Nov 25, 2019
Udbuddet vedrører: 1) levering af kompressionsstrømper ekskl. måltagning, og 2) levering af kompressionsærmer, kompressionshandsker og påtagere til ærmer og handsker inkl. måltagning.
View more