Tietoliikenneverkon valvomoajoneuvojen ja johtamisajoneuvojen suunnittelu ja varustelu MB Unimog -maastokuorma-autojen alustalle, yhteensä kymmenen (10) kappaletta.

Maavoimien liikkuvien tietoliikenneverkkojen valvontaa varten tullaan varustelemaan valvomoajoneuvoja ja johtamispaikkoja, joiden alustana on Mercedes Benz Unimog U1300L -maastokuorma-auto varustettuna noin 10 jalan pituisella laitesuojalla. Laitesuojille tehdään tarvittavat rakenteelliset muutokset, kuten lämpöeristys, niihin asennetaan erilaista maavoimien käyttämää tietoliikennelaitteistoa sekä matkustuspaikkoja. Ajoneuvoon asennetaan integroitu sähkövoimakone ja laitesuojaan rakennetaan LVI-järjestelmä.

Hankinnan kohteena on valvomoajoneuvojen ja johtamispaikka-ajoneuvojen varustelun suunnittelu ja toteuttaminen, maastouttamisjärjestelmät ja dokumentointi sekä koulutus asiakkaan ja Millog Oy:n henkilöstölle. Valvomoajoneuvon rakenne sekä sen osien tekniset vaatimukset tullaan esittämään tarjouspyynnön liitteissä.

Hankinnan aikana vuosina 2019–2020 on tavoitteena varustella 10 valvomoajoneuvoa maavoimien joukoille.

Publication Date2020-12-08
CountryFinland
Procurement StatusAwarded
TypeRestricted procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot specified
Value4 759 595,0
OrganisationPuolustusvoimien logistiikkalaitos0952029-9
AddressHatanpään valtatie 30
TownTampere
Postal CodeFI-33541
Phone+358 295643300
Class Code35711000
Class DescriptionCommand, control, communication systems
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Infra ry ja Väylävirasto järjestävät yhteistyössä ELY-keskusten Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueiden kanssa markkinavuoropuheluna alueellisia yhteistyötilaisuuksia eri ELY-keskusten alueilla. Keski-Suomen maakunnan alueella työskenteleville urakoitsijoille järjestetään tilaisuus videoyhteydellä 23.3.2021 klo 15.00—17.00.Alustava ohjelma:15.00...
View more
Laituriurakka kokonaishintaisena pääurakkana.Laiturit kaksi (2) kpl, yhteensä noin 450 m kulmatukimuurielementteinä.Urakka sisältää ruoppaus- ja maanrakennustyöt.
View more
Tietopyynnöllä kartoitetaan markkinaa ja valmistellaan mahdollista tarjouskilpailua hankintalain 65 §:n mukaisesti (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).Tämä ilmoitus ei ole ennakkoilmoitus, tarjouspyyntö, kutsu neuvottelumenettelyyn tai vastaava hankintailmoitus. Tietopyynnön julkaisemisella tai...
View more