Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksās apbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi

Extended TitleRail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksās apbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi
Extended Description

Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksās apbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi

Modifications

Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksās apbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi

Nepieciešamie papildu darbi ir savstarpēji cieši saistīti ar citiem būvprojekta risinājumiem, līdz ar to tos nav iespējams tehniski atdalīt no būvprojekta sadaļu risinājumiem līguma ietvaros.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2022-08-10
CountryLatvia
Procurement StatusAmended
TypeRestricted procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationSIA "Eiropas dzelzceļa līnijas"
Attention OfProjektu vadītājs
AddressGogoļa iela 3
TownRiga
Postal CodeLV-1050
Phone+371 66954246
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 3, 2022
Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes "Vinnijs Pūks"ēkas pārbūve J.Tiņanova ielā 31A, Rēzeknē
View more
Deadline: Nov 7, 2022
Elektrības piegāde Saulkrastu novada pašvaldībai, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju. Iepirkuma priekšmets netiek dalīts iepirkuma daļās. Pašvaldība aģentūra "Saulkrastu veselības un sociālās aprūpes centrs" par pakalpojumu slēdz atsevišķu līgumu. Līguma izpildes...
View more