Het werk bestaat uit het uitvoeren van groot onderhoud aan de asfaltverhardingen inclusief funderingen op de rijksweg A6. Het werk bevindt zich in de provincie Flevoland, waarbij de werkzaamheden zich vanaf de aansluiting Lelystad Noord tot het zuidelijke rij-ijzer van de Ketelbrug bevinden.

Extended Title31126912: Groot onderhoud A6 tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug
Extended Description

Rijkswaterstaat is voornemens om via een concurrentiegerichte dialoog een D&C-contract voor groot onderhoud aan de rijksweg A6 tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug aan te besteden. De Opdrachtnemer dient hierbij in hoofdzaak de volgende werkzaamheden te verrichten:

• realiseren van een oplossing voor de funderingsproblematiek (Hoogovenslakken) waarmee een geschikte fundering voor de Verharding wordt gerealiseerd;

• verbreden van de rijbanen van de rijksweg A6 naar minimaal 12,40 meter;

• aanbrengen geluidsreducerende deklaag van de verharding op alle rijbanen;

• vervangen van detectielussen en het handhaven van functionaliteiten van het bestaande Verkeersmanagementsysteem;

• vervangen duikers onder de A6 omdat deze hun einde levensduur hebben bereikt;

• realiseren van waterberging ter invulling van de opgave watercompensatie als gevolg van de verbreding van de rijbaan.

Rijkswaterstaat is daarom op zoek naar een Opdrachtnemer die expert is op het gebied van het uitvoeren van duurzaam groot onderhoud.

Geschiktheidseisen zullen onder meer gesteld worden op het hebben van ervaring met zowel horizontale als verticale ontwerpwerkzaamheden en berekeningen van verhardingsconstructies voor autosnelwegen op een instabiele ondergrond in zettingsgevoelig gebied en de reconstructie van de volledige rijbaan (incl. fundering) van een autosnelweg over een lengte van ten minste twee kilometer.

De gegadigden zullen na de eerste fase dialoog door middel van een ‘trechterproduct’ getrechterd worden tot maximaal vier gegadigden voor de tweede fase dialoog.

Het gunningscriterium is BPKV en op basis van de volgende projectdoelstellingen en criteria zal de opdracht worden gegund:

Projectdoelstellingen:

• Wij richten ons op de toekomst en bouwen een robuuste en toekomst vaste netwerkschakel.

• Wij gaan zorgen voor een maximaal duurzame weg (zowel tijdens de uitvoering als resultaat).

• Wij zetten maximaal in op veiligheid tijdens uitvoering en de eindsituatie.

Criteria:

1. Duurzaamheid (MKI, Circulariteit, CO2-ambitieniveau)

2. Minder Hinder (HWN, OWN, HVN)

Mijlpalen (indicatief):

1. Aankondiging 6.9.2019

2. Indienen trechterproduct 19.11.2019

3. Indienen inschrijving 4.3.2020

4. Gunning 16.4.2020

5. Uitvoering gereed 30.9.2021

6. Oplevering 31.12.2021

Publication Date2019-06-12
CountryNetherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationRijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Attention OfMark Ruygvoorn
AddressGriffioenlaan 2
TownUtrecht
Postal Code3526 LA
Class Code45233139
Class DescriptionHighway maintenance work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jul 29, 2019
De opdracht omvat de vervanging en verduurzaming van alle conventionele openbare buitenverlichting binnen de gemeente Borne (en optioneel de binnen de gemeente aanwezige conventionele openbare buitenverlichting van Welbions), alsmede het...
View more
Het areaal bestaat uit de natte corridor Noordzeekanaal die zich uitstrekt van de havenhoofden van IJmuiden tot aan het IJmeer en het eiland Marken. In dit areaal bevinden zich een...
View more
Betreft een marktorientatie voor: aanschaf, installatie en onderhoud van een low dose systeem voor full body stereo-radiografische afbeelding van patientën in een functionele positie. Opnamen moeten op indicatie van de...
View more