Het werk bestaat uit het uitvoeren van groot onderhoud aan de asfaltverhardingen inclusief funderingen op de rijksweg A6. Het werk bevindt zich in de provincie Flevoland, waarbij de werkzaamheden zich vanaf de aansluiting Lelystad-Noord tot het zuidelijke rij-ijzer van de Ketelbrug bevinden.

Extended Title31126912: Groot onderhoud A6 tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug
Extended Description

Rijkswaterstaat is voornemens om via een concurrentiegerichte dialoog een D&C-contract voor groot onderhoud aan de rijksweg A6 tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug aan te besteden. De opdrachtnemer dient hierbij in hoofdzaak de volgende werkzaamheden te verrichten:

— realiseren van een oplossing voor de funderingsproblematiek (hoogovenslakken) waarmee een geschikte fundering voor de verharding wordt gerealiseerd,

— verbreden van de rijbanen van de rijksweg A6 naar minimaal 12,40 meter,

— aanbrengen geluidsreducerende deklaag van de verharding op alle rijbanen,

— vervangen van detectielussen en het handhaven van functionaliteiten van het bestaande verkeersmanagementsysteem,

— vervangen duikers onder de A6 omdat deze hun einde levensduur hebben bereikt,

— realiseren van waterberging ter invulling van de opgave watercompensatie als gevolg van de verbreding van de rijbaan.

Rijkswaterstaat is daarom op zoek naar een opdrachtnemer die expert is op het gebied van het uitvoeren van duurzaam groot onderhoud.

Geschiktheidseisen zullen onder meer gesteld worden op het hebben van ervaring met zowel horizontale als verticale ontwerpwerkzaamheden en berekeningen van verhardingsconstructies voor autosnelwegen op een instabiele ondergrond in zettingsgevoelig gebied en de reconstructie van de volledige rijbaan (incl. fundering) van een autosnelweg over een lengte van ten minste 2 kilometer.

De gegadigden zullen na de 1e fase dialoog, door middel van een ‘trechterproduct’ getrechterd worden tot maximaal 4 gegadigden voor de 2e fase dialoog.

Het gunningscriterium is BPKV en op basis van de volgende projectdoelstellingen en criteria zal de opdracht worden gegund. Projectdoelstellingen:

— wij richten ons op de toekomst en bouwen een robuuste en toekomst vaste netwerkschakel,

— wij gaan zorgen voor een maximaal duurzame weg (zowel tijdens de uitvoering als resultaat),

— wij zetten maximaal in op veiligheid tijdens uitvoering en de eindsituatie.

Criteria:

1) duurzaamheid (MKI, circulariteit, CO2-ambitieniveau),

2) minder hinder (HWN, OWN, HVN).

Mijlpalen (indicatief):

1) aankondiging 6.9.2019;

2) indienen trechterproduct 19.11.2019;

3) indienen inschrijving 4.3.2020;

4) gunning 16.4.2020;

5) uitvoering gereed 30.9.2021;

6) oplevering 31.12.2021.

Deadline Date2019-10-07
Publication Date2019-09-11
CountryNetherlands
Procurement StatusActive
TypeCompetitive dialogue
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationRijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Attention OfMark Ruygvoorn
AddressGriffioenlaan 2
TownUtrecht
Postal Code3526 LA
Class Code45233139
Class DescriptionHighway maintenance work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-06-12

Highway maintenance work

Het werk bestaat uit het uitvoeren van groot onderhoud aan de asfaltverhardingen inclusief funderingen op de rijksweg A6. Het werk bevindt zich in de provincie Flevoland, waarbij de werkzaamheden zich vanaf de aansluiting Lelystad Noord tot het zuidelijke rij-ijzer van de Ketelbrug bevinden.

Extended Title31126912: Groot onderhoud A6 tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug
Extended Description

Rijkswaterstaat is voornemens om via een concurrentiegerichte dialoog een D&C-contract voor groot onderhoud aan de rijksweg A6 tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug aan te besteden. De Opdrachtnemer dient hierbij in hoofdzaak de volgende werkzaamheden te verrichten:

• realiseren van een oplossing voor de funderingsproblematiek (Hoogovenslakken) waarmee een geschikte fundering voor de Verharding wordt gerealiseerd;

• verbreden van de rijbanen van de rijksweg A6 naar minimaal 12,40 meter;

• aanbrengen geluidsreducerende deklaag van de verharding op alle rijbanen;

• vervangen van detectielussen en het handhaven van functionaliteiten van het bestaande Verkeersmanagementsysteem;

• vervangen duikers onder de A6 omdat deze hun einde levensduur hebben bereikt;

• realiseren van waterberging ter invulling van de opgave watercompensatie als gevolg van de verbreding van de rijbaan.

Rijkswaterstaat is daarom op zoek naar een Opdrachtnemer die expert is op het gebied van het uitvoeren van duurzaam groot onderhoud.

Geschiktheidseisen zullen onder meer gesteld worden op het hebben van ervaring met zowel horizontale als verticale ontwerpwerkzaamheden en berekeningen van verhardingsconstructies voor autosnelwegen op een instabiele ondergrond in zettingsgevoelig gebied en de reconstructie van de volledige rijbaan (incl. fundering) van een autosnelweg over een lengte van ten minste twee kilometer.

De gegadigden zullen na de eerste fase dialoog door middel van een ‘trechterproduct’ getrechterd worden tot maximaal vier gegadigden voor de tweede fase dialoog.

Het gunningscriterium is BPKV en op basis van de volgende projectdoelstellingen en criteria zal de opdracht worden gegund:

Projectdoelstellingen:

• Wij richten ons op de toekomst en bouwen een robuuste en toekomst vaste netwerkschakel.

• Wij gaan zorgen voor een maximaal duurzame weg (zowel tijdens de uitvoering als resultaat).

• Wij zetten maximaal in op veiligheid tijdens uitvoering en de eindsituatie.

Criteria:

1. Duurzaamheid (MKI, Circulariteit, CO2-ambitieniveau)

2. Minder Hinder (HWN, OWN, HVN)

Mijlpalen (indicatief):

1. Aankondiging 6.9.2019

2. Indienen trechterproduct 19.11.2019

3. Indienen inschrijving 4.3.2020

4. Gunning 16.4.2020

5. Uitvoering gereed 30.9.2021

6. Oplevering 31.12.2021

Publication Date2019-06-12
CountryNetherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationRijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Attention OfMark Ruygvoorn
AddressGriffioenlaan 2
TownUtrecht
Postal Code3526 LA
Class Code45233139
Class DescriptionHighway maintenance work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 1, 2019
Het project Dijkverbetering Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat omvat in beginsel de verbetering van de zeedijk tussen de R.J. Cleveringsluizen in Lauwersoog en het dijkmagazijn van waterschap Noorderzijlvest ter hoogte van Westpolder (ca. 9,1...
View more
Deadline: Oct 15, 2019
Het betreft een uitvraagprocedure voor het groot onderhoud van de kunstwerken in het areaal van ZN.De marktbenadering vindt plaats middels een D&C contract met gunningscriterium EVMI-BPKV.Het realisatieproject 'Groot onderhoud kunstwerken...
View more
Deadline: Oct 28, 2019
Het naar behoefte en op afroep verrichten van groenwerkzaamheden, boomonderhoud en onkruidbestrijding op verhardingen in diverse deelgebieden en op begraafplaatsen en crematoria en het ter beschikking stellen van materieel voor...
View more