Denna utförandeentreprenad omfattar nybyggnad av flerbostadshus på del av fastigheten Falun 8:31-1 i Falu Kommun.

Kopparstadens mål är att producera 78 centrumnära och prisvärda hyreslägenheter av olika storlekar och typer, samt en mindre lokal för enklare matservering. De tre byggnaderna har adresserna Kungsgårdsvägen 3 A-D, 5 A-J och 7 A-G.

Extended TitleNyproduktion bostäder, Kungsgårdsvägen 3, 5 och 7, Falun
Extended Description

Denna utförandeentreprenad omfattar nybyggnad av flerbostadshus på del av fastigheten Falun 8:31-1 i Falu Kommun.

Kopparstadens mål är att producera 78 centrumnära och prisvärda hyreslägenheter av olika storlekar och typer, samt en mindre lokal för enklare matservering. De tre byggnaderna har adresserna Kungsgårdsvägen 3 A-D, 5 A-J och 7 A-G.

Deadline Date2019-08-27
Publication Date2019-06-12
CountrySweden
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationKopparstaden AB
Attention OfÅsa Lindström
AddressBox 1985
TownFALUN
Postal Code791 19
Class Code45211300
Class DescriptionHouses construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 28, 2019
Entreprenad för GC-Bro över järnväg i Östersund.
View more
Deadline: Aug 26, 2019
Upphandling avser nybyggnad av lägenheter av Kv. Nerven 1 & Nyponbusken 1 i Fyllinge, Halmstad.
View more
Deadline: Aug 16, 2019
Exploateringsområdet är beläget inom Varbergs kommun mellan den nordöstra delen av tätorten och väg E6/väg 153.Objektet omfattar anläggningsarbete av nya gator, gång- och cykelvägar, ledningsnät för fjärrvärme, vatten, avlopp, dagvatten,...
View more