Nybyggnad av en sex avdelningars förskola samt rivning av befintlig förskola. Den befintliga förskolan innehåller två avdelningar samt är den fasta punkten för den mobila avdelningen s.k. förskolebussen.

Extended TitleMerkuriusgatan 75 ny förskola
Extended Description

Nybyggnad av en sex avdelningars förskola samt rivning av befintlig förskola. Den befintliga förskolan innehåller två avdelningar samt är den fasta punkten för den mobila avdelningen s.k. förskolebussen.

Deadline Date2019-08-28
Publication Date2019-06-12
CountrySweden
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGöteborgs Stad, Lokalförvaltningen
Attention OfMarina Warnes
AddressBox 5163
TownGothenburg
Postal Code402 26
Class Code45214100
Class DescriptionConstruction work for kindergarten buildings
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 28, 2019
Entreprenad för GC-Bro över järnväg i Östersund.
View more
Deadline: Aug 26, 2019
Upphandling avser nybyggnad av lägenheter av Kv. Nerven 1 & Nyponbusken 1 i Fyllinge, Halmstad.
View more
Deadline: Aug 16, 2019
Exploateringsområdet är beläget inom Varbergs kommun mellan den nordöstra delen av tätorten och väg E6/väg 153.Objektet omfattar anläggningsarbete av nya gator, gång- och cykelvägar, ledningsnät för fjärrvärme, vatten, avlopp, dagvatten,...
View more