Nybyggnation av vård- och omsorgsboende i Kumla med 126 lägenheter, verksamhetslokaler, storkök och skyddsrum. Rivning del av befintlig byggnad.

Extended TitleSpannremmen 2 Kumla
Extended Description

Nybyggnation av vård- och omsorgsboende i Kumla med 126 lägenheter, verksamhetslokaler, storkök och skyddsrum. Rivning del av befintlig byggnad.

Deadline Date2019-09-27
Publication Date2019-06-12
CountrySweden
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationKumla kommun
Attention OfJohnny Andersson
AddressStadshuset
TownKumla
Postal Code692 80
Class Code45215213
Class DescriptionNursing home construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 28, 2019
Entreprenad för GC-Bro över järnväg i Östersund.
View more
Deadline: Aug 26, 2019
Upphandling avser nybyggnad av lägenheter av Kv. Nerven 1 & Nyponbusken 1 i Fyllinge, Halmstad.
View more
Deadline: Aug 16, 2019
Exploateringsområdet är beläget inom Varbergs kommun mellan den nordöstra delen av tätorten och väg E6/väg 153.Objektet omfattar anläggningsarbete av nya gator, gång- och cykelvägar, ledningsnät för fjärrvärme, vatten, avlopp, dagvatten,...
View more