Επέκταση τηλεϊατρικής Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

Extended TitleΕπέκταση τηλεϊατρικής Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2019-07-18
New text:
2019-09-04
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2019-07-24
New text:
2019-09-11
Deadline Date2019-09-04
Publication Date2019-07-12
CountryGreece
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Organisation2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου
Attention Of2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου
AddressΘηβών 196 - 198
TownPiraeus
Postal Code182 33
Phone+30 2132004275
Fax+30 2132004292
Class Code72500000
Class DescriptionComputer-related services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-06-12

Peripheral equipment

Επέκταση τηλεϊατρικής Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

Extended TitleΕπέκταση τηλεϊατρικής Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.
Extended Description

i) «Επέκταση του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (Ε.Δι.Τ.) – Τμήμα 2ης Υ.ΠΕ., σε νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με έμφαση στην άρση της υγειονομικής απομόνωσης των μικρών νησιών»·

ii) «Επέκταση του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (Ε.Δι.Τ.) – Τμήμα 2ης Υ.ΠΕ., σε νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με έμφαση στην άρση της υγειονομικής απομόνωσης των μικρών νησιών»,

της Πράξης: «Επέκταση του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (Ε.Δι.Τ.) στα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας», του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο».

Deadline Date2019-07-18
Publication Date2019-06-12
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value1208991.94
Organisation2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου
Attention Of2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου
AddressΘηβών 196 - 198
TownPiraeus
Postal Code182 33
Phone+30 2132004275
Fax+30 2132004292
Class Code30232000
Class DescriptionPeripheral equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 16, 2019
The subject of this invitation to tender is to analyse the costs and results (outputs, outcomes and documented impacts) of financial and non-financial support to individuals and enterprises in undertaking...
View more
Deadline: Aug 19, 2019
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος, για τις ανάγκες του Δήμου Αλίμου, μέσω εναλλακτικού παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας.
View more
Deadline: Aug 16, 2019
Διατάξεις νεφρικής υποστήριξης.
View more