Przedmiotem Zamówienia jest realizacja w formule „pod klucz” 2 bloków gazowo-parowych o znamionowej mocy elektrycznej brutto od 650 do 717 MWe w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra (Blok 9 oraz Blok 10 zgodnie z projektem Kontraktu – Część III SIWZ). Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. zaprojektowanie, dostawy, budowę i montaż oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji 2 Bloków wraz z pełną infrastrukturą podziemną i naziemną, szkolenie personelu Zamawiającego, serwis gwarancyjny Bloków oraz świadczenie usług serwisowych dla dwóch turbin gazowych w Okresie Umowy w rozumieniu Części IV SIWZ, w zakresie opisanym w Części II oraz IV SIWZ.

Extended TitleBudowa 2 bloków gazowo-parowych w PGE GiEK S.A., Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-08-26
New text:
2019-10-18
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-08-26
New text:
2019-10-18
Deadline Date2019-10-18
Publication Date2019-07-05
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Attention OfJoanna Muszalska - Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra, 74-115 Nowe Czarnowo 76
Addressul. Węglowa 5
TownBełchatów
Postal Code97-400
Phone+48 918224251
Fax+48 918224470
Class Code45251000
Class DescriptionConstruction works for power plants and heating plants
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-06-25

Construction works for power plants and heating plants

Przedmiotem Zamówienia jest realizacja w formule „pod klucz” dwóch bloków gazowo-parowych o znamionowej mocy elektrycznej brutto od 650 do 717 MWe w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra (Blok 9 oraz Blok 10 zgodnie z projektem Kontraktu – Część III SIWZ). Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. zaprojektowanie, dostawy, budowę i montaż oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji dwóch Bloków wraz z pełną infrastrukturą podziemną i naziemną, szkolenie personelu Zamawiającego, serwis gwarancyjny Bloków oraz świadczenie usług serwisowych dla dwóch turbin gazowych w Okresie Umowy w rozumieniu Części IV SIWZ, w zakresie opisanym w Części II oraz IV SIWZ.

Extended TitleBudowa dwóch bloków gazowo-parowych w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-07-31
New text:
2019-08-26
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-07-31
New text:
2019-08-26
Deadline Date2019-08-26
Publication Date2019-06-25
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Attention OfJoanna Muszalska - Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra, 74-115 Nowe Czarnowo 76
Addressul. Węglowa 5
TownBełchatów
Postal Code97-400
Phone+48 918224251
Fax+48 918224470
Class Code45251000
Class DescriptionConstruction works for power plants and heating plants
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-06-12

Construction works for power plants and heating plants

Przedmiotem Zamówienia jest realizacja w formule „pod klucz” dwóch bloków gazowo-parowych o znamionowej mocy elektrycznej brutto od 650 do 717MWe w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra (Blok 9 oraz Blok 10 zgodnie z projektem Kontraktu – Część III SIWZ). Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. zaprojektowanie, dostawy, budowę i montaż oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji dwóch Bloków wraz z pełną infrastrukturą podziemną i naziemną, szkolenie personelu Zamawiającego, serwis gwarancyjny Bloków oraz świadczenie usług serwisowych dla dwóch turbin gazowych w Okresie Umowy w rozumieniu Części IV SIWZ, w zakresie opisanym w Części II oraz IV SIWZ.

Extended TitleBudowa dwóch bloków gazowo-parowych w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Extended Description

Przedmiotem Zamówienia jest realizacja w formule „pod klucz” dwóch bloków gazowo-parowych o znamionowej mocy elektrycznej brutto od 650 do 717MWe w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra (Blok 9 oraz Blok 10 zgodnie z projektem Kontraktu – Część III SIWZ). Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. zaprojektowanie, dostawy, budowę i montaż oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji dwóch Bloków wraz z pełną infrastrukturą podziemną i naziemną, szkolenie personelu Zamawiającego, serwis gwarancyjny Bloków oraz świadczenie usług serwisowych dla dwóch turbin gazowych w Okresie Umowy w rozumieniu Części IV SIWZ, w zakresie opisanym w Części II oraz IV SIWZ. Układ technologiczny planowanych Bloków będzie oparty na układzie jedno-wałowego (single-shaft) rozwiązania – tzw. bloku gazowo-parowego pracującego w cyklu kombinowanym (CCGT) i składającego się z następujących jednostek wytwórczych (każdy): turbiny gazowej, generatora, kotła odzysknicowego, turbiny parowej kondensacyjnej. Wymaga się, aby Bloki zostały zaprojektowane i wykonane, jako jednostki z turbinami gazowymi opalanymi gazem ziemnym wysokometanowym. Wymaga się, aby obydwie jednostki wytwórcze posiadały w przyszłości zdolność kogeneracyjnego wytwarzania ciepła technologicznego (w postaci pary technologicznej) i grzewczego (w postaci wody sieciowej) na potrzeby lokalnego rynku ciepła. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na wydzielonym terenie znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów energetycznych PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia został zawarty w Części II, III oraz IV SIWZ.

Zamawiający określa wymagania związane z realizacją Zamówienia stosownie do art. 29 ust. 3a Ustawy:

a) Wykonawca przyjmując do realizacji Zamówienie zapewni, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących przy wykonywaniu zamówienia zatrudnione były na podstawie umowy o pracę (zgodnie z art. 22 §1 i art. 25 §1 Kodeksu pracy, t.j. Dz.U z 2018 r., poz. 917 ze zm.) osoby wykonujące czynności opisane w Części III i IV SIWZ.

Deadline Date2019-07-31
Publication Date2019-06-12
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Attention OfJoanna Muszalska - Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra, 74-115 Nowe Czarnowo 76
Addressul. Węglowa 5
TownBełchatów
Postal Code97-400
Phone+48 918224251
Fax+48 918224470
Class Code45251000
Class DescriptionConstruction works for power plants and heating plants
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 20, 2019
Przedmiotem zamówienia jest:Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę/ decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych zadania pn.: „Przebudowa/...
View more
Deadline: Jul 29, 2019
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań wynikających z dokumentacji projektowych: Przebudowa sanitariatów w budynku Przedszkola Miejskiego nr 19 przy ul. Ostrogórskiej 19, Sosnowiec w całym zakresie piony 1 m.in.:— prace rozbiórkowe,—...
View more
Deadline: Aug 23, 2019
Przedmiotem zamówienia jest: „Zaprojektowanie i budowa masztu przy Nadleśnictwie Włoszczowa oraz modernizacja 2 dostrzegalni wraz z instalacjami i wyposażeniem, stanowiącym całość jako kompletny wizyjny system p.poż. monitorująco–ostrzegawczy, wraz z wykonaniem...
View more