Finplanering av mark

Extended TitleFinplanering av mark - Ki Residence
Extended Description

Finplanering av mark – Ki Residence

Vi kommer inom kort att gå ut med en upphandling gällande finplanering av marken kring projektet Ki Residence.

I projektet ingår tre A-formade byggnader med bostäder för ca 400 studenter och forskare inom Campus Solna. Husen har formen av ett A för att klara bullernivåerna och kommer mestadels bestå av ettor men även tvåor och fyror byggs. Totalt kommer det att bli 263 ettor på 23 kvm.

Platsen är belägen på norra delen av Campus Solna längs gatan Fogdevreten.

Behovet av studentbostäder i Stockholm är stort och tillgången på boende är avgörande för stadens lärosätes framtida attraktionskraft. Fler bostäder bidrar också till ett mer levande campus med folkliv under dygnets alla timmar, något som både Akademiska Hus och KI verkar för.

Publication Date2019-06-14
CountrySweden
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationAkademiska Hus Aktiebolag
Attention OfElisabeth Karling
AddressBox 483
TownGothenburg
Postal Code401 27
Class Code45236000
Class DescriptionFlatwork
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 26, 2019
Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB äger och förvaltar fastigheterna där ELMIA AB bedriver sin verksamhet på Rosenlundsområdet. Elmia AB:s verksamhet handlar om möten mellan människor, att inspirera, sporra och driva utvecklingen....
View more
Deadline: Aug 27, 2019
Järva Begravningsplats Etapp 1Entreprenad 1, Masshantering inkl. serviser, huvudvägar samt anläggande av våtmark exkl. plantering.
View more
Deadline: Aug 29, 2019
Ramavtal för avrop av matavfallspåsar och div kärl
View more