Predmet nabave su Građevinski radovi na izgradnji i energetskoj obnovi objekata Opće bolnice Varaždin, a u ovom postupku provodi se nabava Grupe 1. Energetska obnova zgrade poliklinike, psihijatrije, mikrobiologije i rentgena na lokaciji Varaždin te zgrade paviljona, ležaone i laboratorija na lokaciji Klenovnik, a sve prema vrsti, količini, opisu i tehničkim specifikacijama navedenim u Troškovniku, kao Prilogu 1. Dokumentacije o nabavi (zipana mapa – Prilog 1.1. – 1.5.), projektnoj i tehničkoj dokumentaciji, objavljenoj na linku: https://drive.google.com/open?id=1DG42lCB3ORoswkbK9nimjNNO_P5PiL6w kao i svim ostalim zahtjevima koji su ovom Dokumentacijom o nabavi, s prilozima, traženi.

Extended TitleGrađ. radovi na izgradnji i energ. obnovi objekata, Grupa 1. Energetska obnova zgrade polik., psih., mikrobiol. i rentgena na lokac. Varaždin te zgr. paviljona, ležaone i labor. na lok. Klenovnik
Extended Description

U sklopu predmetne grupe nabavljaju se slijedeći radovi:- pripremni radovi, radovi rušenja i demontaže, građevinski radovi, obrtnički radovi, stolarija, strojarski radovi te elektroradovi za zgradu poliklinike lokacije Varaždin;- pripremni radovi, radovi rušenja i demontaže, građevinski radovi, obrtnički radovi, stolarija, dizalo, strojarski radovi te elektroradovi za zgradu psihijatrije lokacije Varaždin;- građevinski i obrtnički radovi, strojarski radovi te elektroradovi za zgradu mikrobiologije i rendgena lokacije Varaždin;- građevinski i obrtnički radovi, strojarski radovi te elektroradovi za zgradu paviljon, ležaona i laboratorij lokacije Klenovnik,a sve prema vrsti, količini, opisu i tehničkim specifikacijama navedenim u Troškovniku -Grupa 1. Energetska obnova zgrade poliklinike, psihijatrije, mikrobiologije i rentgena na lokaciji Varaždin te zgrade paviljona, ležaone i laboratorija na lokaciji Klenovnik, kao Prilogu 1. Dokumentacije o nabavi (zipana mapa – Prilog 1.1. – 1.5.), projektnoj i tehničkoj dokumentaciji, objavljenoj na linku: https://drive.google.com/open?id=1DG42lCB3ORoswkbK9nimjNNO_P5PiL6w kao i svim ostalim zahtjevima koji su ovom Dokumentacijom o nabavi, s prilozima, traženi.

Publication Date2019-09-24
CountryCroatia
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationOpća bolnica Varaždin
Attention OfDarinka Čamić
AddressIvana Meštrovića 1
TownVaraždin
Postal Code42000
Phone+385 42406249
Fax+385 42213380
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 13, 2020
Izgradnja građevine SŠ Donji Miholjac.
View more
Radovi na projektu «Energetske obnove Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice na adresi Trg Slobode 1, Varaždinske Toplice (k.k.04.2.1.04.0286)» – rehabilitacijsko-smještajni objekt „Minerva”.
View more
Deadline: Jan 15, 2020
Predmet ovog postupka nabave je Grupa 3 - Tehnološka oprema i certifikat za tankove za znanstveno istraživački rad u području prehrambene tehnologije (pivarstva), odnosno s ciljem opremanja mini pivovare-varionice. Uz...
View more