DTU udbyder hovedentrepriseaftale om ombygning og renovering inkl. miljøsanering af den centrale fløj i Bygning 116, svarende til ca. 4 500 kvadratmeter fordelt på flere etager.

DTU inviterer alle interesserede hovedentreprenører mv. til informationsmøde om dette udbud. Informationsmødet afholdes den 7.8.2019, kl. 14:00 i bygning 116, auditorium 81, Knuth-Winterfeldts Allé, Bygningstorvet, 2800 Kgs. Lyngby. Tilmelding er ikke nødvendig.

Extended TitleOmbygning og renovering af B116 på DTU, Lyngby Campus
Extended Description

Ombygning og renovering udbydes som hovedentrepriseaftale på grundlag af et udbudsprojekt og reglerne i AB 18.

Udbuddet gennemføres om et begrænset udbud.

Bygning 116 er den centrale læringsmiljøbygning i 1. kvadrant på DTU Lyngby Campus - bygningen er opført i 1974.

Ombygningen giver DTU en unik mulighed for at nytænke auditoriebygningen som et moderne læringsmiljø, opdatere IT og AV-udstyr samt udbygge det uformelle studiemiljø i bygningen og derved skabe fornyet brug af bygningen.

Projektet omfatter ombygning og renovering af 3 auditorier, 8 holdlokaler samt af større foyer- og fordelingsarealer med dertilhørende toiletfaciliteter. Herudover kommer arbejder i forbindelse med bygningens klimaskærm, udskiftning af tag og højtsiddende vinduer samt etablering af nye indgangspartier mod syd og nord.

Bygningens øst- og vestfløj indgår ikke i nærværende projekt. Begge fløje vil være i fuld funktion i hele byggeperioden.

Byggeperioden strækker sig fra primo februar 2020 til og med november 2020.

Se yderligere materiale og oplysninger om udbuddet/projektet på iBinder: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=mekykzplls

Deadline Date2019-08-20
Publication Date2019-07-09
CountryDenmark
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value70000000.00
OrganisationCampus Service - Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Attention OfJørn Høgh
AddressEnergivej, Bygning 409
TownKgs. Lyngby
Postal Code2800
Class Code45262700
Class DescriptionBuilding alteration work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-06-18

Building alteration work

DTU udbyder hovedentrepriseaftale om ombygning og renovering inkl. miljøsanering af den centrale fløj i Bygning 116, svarende til ca. 4 500 kvadratmeter fordelt på flere etager. Bygning 116 er den centrale læringsmiljøbygning i 1. kvadrant opført i 1974.

Ombygningen giver DTU en unik mulighed for at nytænke auditoriebygningen som et moderne læringsmiljø, opdatere IT og AV-udstyr samt udbygge det uformelle studiemiljø i bygningen og derved skabe fornyet brug af bygningen.

Projektet omfatter ombygning og renovering af 3 auditorier, 8 holdlokaler samt af større foyer- og fordelingsarealer med dertilhørende toiletfaciliteter. Herudover kommer arbejder i forbindelse med bygningens klimaskærm; udskiftning af tag og højtsiddende vinduer samt etablering af nye indgangspartier mod syd og nord.

Bygningens øst- og vestfløj indgår ikke i nærværende projekt. Begge fløje vil være i fuld funktion i hele byggeperioden.

Byggeperioden strækker sig fra ultimo januar 2020 til og med november 2020.

Extended TitleOmbygning og renovering af B116 på DTU, Lyngby Campus
Extended Description

Udbud af hovedentrepriseaftale om ombygning og renovering af B116 på DTU, Lyngby Campus.

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling.

Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse forventes at ske primo juli 2019 med frist for ansøgning om deltagelse medio/ultimo august.

DTU forventer at afholde informationsmøde om udbuddet den 6.8.2019.

Yderligere information om udbuddet mv. fremgår af kommende udbudsbekendtgørelse og -materiale.

Publication Date2019-06-18
CountryDenmark
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationCampus Service - Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Attention OfJørn Høgh
AddressEnergivej, Bygning 409
TownKgs. Lyngby
Postal Code2800
Class Code45262700
Class DescriptionBuilding alteration work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 7, 2019
Dette udbud omhandler rammeaftale vedrørende hovedentrepriseydelser udført i partnering i forbindelse med gennemførelse af separatkloakering og LAR i Uldum. Overordnet omfatter arbejdet separatkloakering af ca. 350 matrikler ved udskiftning af...
View more
Deadline: Nov 11, 2019
Bygningsstyrelsen skal ombygge Sankt Kjelds Gård på Østerbro i København. Ombygningen skal sikre at ejendommen bliver optimeret til en højere densitet af brugere og samtidig skabe rammerne for fornyelse.Ejendommen består...
View more
Deadline: Nov 11, 2019
Fsb ønsker at indhente tilbud på renovering af vandinstallationer, afløbsinstallationer, samt følgearbejder i form af tømrer-, murer-, maler-, og el-arbejder.Opgaven omfatter desuden nedrivning og miljøarbejder i form af miljøsanering (asbest).Endelig...
View more