Nybyggnation av en förskola, ombyggnad av ett storkök samt rivning av en befintlig förskola i Grillby, Enköpings kommun. Den nya förskolan har en total yta om ca 2 100 m2 BTA, förskolegård och angöringsytor om ca 8 000 m2, ombyggnad storkök är ca 240 m2 och den befintliga förskolan som ska rivas är ca 650 m2.

I intilliggande grundskola samt kök och matsal (Grillbyskolan) kommer verksamhet att bedrivas under pågående entreprenad.

Extended TitleNybyggnation av Grillby förskola
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-08-19
New text:
2019-09-09
Section:
IV.2.6
Previous text:
2019-11-19
New text:
2019-12-09
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-08-20
New text:
2019-09-10
Deadline Date2019-09-09
Publication Date2019-06-27
CountrySweden
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationEnköpings kommun
Attention OfHeléne Lindewall
AddressKungsgatan 42
TownEnköping
Postal Code745 36
Phone+46 171627422
Class Code45300000
Class DescriptionBuilding installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-06-18

Air-conditioning installations

Nybyggnation av en förskola, ombyggnad av ett storkök samt rivning av en befintlig förskola i Grillby, Enköpings kommun. Den nya förskolan har en total yta om ca 2100 m2 BTA, förskolegård och angöringsytor om ca 8000 m2, ombyggnad storkök är ca 240 m2 och den befintliga förskolan som ska rivas är ca 650 m2.

I intilliggande grundskola samt kök och matsal (Grillbyskolan) kommer verksamhet att bedrivas under pågående entreprenad.

Extended TitleNybyggnation av Grillby förskola
Extended Description

Nybyggnation av en förskola, ombyggnad av ett storkök samt rivning av en befintlig förskola i Grillby, Enköpings kommun. Den nya förskolan har en total yta om ca 2100 m2 BTA, förskolegård och angöringsytor om ca 8000 m2, ombyggnad storkök är ca 240 m2 och den befintliga förskolan som ska rivas är ca 650 m2.

I intilliggande grundskola samt kök och matsal (Grillbyskolan) kommer verksamhet att bedrivas under pågående entreprenad.

Deadline Date2019-08-19
Publication Date2019-06-18
CountrySweden
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value64000000.00
OrganisationEnköpings kommun
Attention OfHeléne Lindewall
AddressEnköpings kommun Kungsgatan 42
TownEnköping
Postal Code745 36
Phone+46 171627422
Class Code42512000
Class DescriptionAir-conditioning installations
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 26, 2019
Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB äger och förvaltar fastigheterna där ELMIA AB bedriver sin verksamhet på Rosenlundsområdet. Elmia AB:s verksamhet handlar om möten mellan människor, att inspirera, sporra och driva utvecklingen....
View more
Deadline: Aug 27, 2019
Järva Begravningsplats Etapp 1Entreprenad 1, Masshantering inkl. serviser, huvudvägar samt anläggande av våtmark exkl. plantering.
View more
Deadline: Aug 29, 2019
Ramavtal för avrop av matavfallspåsar och div kärl
View more