Bygningsstyrelsen ønsker at leje lokaler i eller omkring Silkeborg til brug for Erhvervsstyrelsen. Der er tale om et almindeligt kontorlejemål med begrænsede særkrav fra Bygningsstyrelsen og Erhvervsstyrelsens side. Kontorlokalerne ønskes etableret enten som nybyggeri eller en til formålet egnet ombygget og renoveret ejendom. Erhvervsstyrelsen er en statslig institution, hvorfor Bygningsstyrelsen er ordregiver.

Der er behov for ca. 90 arbejdspladser. Kontormiljøet skal danne ramme om en åben og dynamisk arbejdskultur og tilgodese både arbejdsro og videndeling. Kontormiljøet skal blandt andet indrettes med veldisponeret og funktionelle arbejdspladser, flex-rum, møderum, tekøkkener, kantine og reception beliggende i eller omkring Silkeborg.

I udbudsmaterialet fremgår, hvor Erhvervsstyrelsen ønsker at kontorlejemålet skal ligge. Dette er fastsat som mindstekrav, hvorfor tilbud med kontorlejemål som ligger udenfor det ønskede område, vil blive afvist som ukonditionsmæssige.

Extended TitleLejemål til kontorlokaler til Erhvervsstyrelsen i Silkeborg
Extended Description

Der henvises til udbudsmaterialet. Udbudsbrevet indeholder en nærmere beskrivelse af opgaven og udbudsforløbet, og det øvrige materiale indeholder en beskrivelse af opgavens omfang.

Medmindre Bygningsstyrelsen vælger at tildele opgaven med udgangspunkt i et indledende eller efterfølgende tilbud, gennemføres der et forhandlingsforløb, hvor tilbudsgiverne vil blive inviteret til parallelle forhandlingsmøder, som vil blive dokumenteret jf. beskrivelsen i udbudsbrevet. Fristerne for aflevering af tilbud fremgår af udbudsmaterialet. Forhandlingsmøderne vil blive afholdt i uge 12 2020 på adressen Thomas Helsteds Vej 9A, 8660 Skanderborg. Forhandlingsmødet er berammet til at foregå i tidsrummet kl. 09:00 til kl. 16:00. Formålet med forhandlingsmødet er at sikre, at tilbudsgiverne er opmærksomme på, hvor deres tilbud bør forbedres. Bygningsstyrelsen vil i den forbindelse kommentere de allerede afgivne tilbud. Tilbudsgiverne får ved forhandlingsmødet lejlighed til at udfordre udbudsmaterialet. Læs mere om forhandlingsforløbet i udbudsbrevet.

Publication Date2019-09-17
CountryDenmark
Procurement StatusAwarded
TypeCompetitive procedure with negotiation
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationBygningsstyrelsen
Attention OfAya Riis
AddressCarsten Niebuhrs Gade 43
TownCopenhagen
Postal Code1577
Phone+45 41701111
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 7, 2019
Dette udbud omhandler rammeaftale vedrørende hovedentrepriseydelser udført i partnering i forbindelse med gennemførelse af separatkloakering og LAR i Uldum. Overordnet omfatter arbejdet separatkloakering af ca. 350 matrikler ved udskiftning af...
View more
Deadline: Nov 11, 2019
Bygningsstyrelsen skal ombygge Sankt Kjelds Gård på Østerbro i København. Ombygningen skal sikre at ejendommen bliver optimeret til en højere densitet af brugere og samtidig skabe rammerne for fornyelse.Ejendommen består...
View more
Deadline: Nov 11, 2019
Fsb ønsker at indhente tilbud på renovering af vandinstallationer, afløbsinstallationer, samt følgearbejder i form af tømrer-, murer-, maler-, og el-arbejder.Opgaven omfatter desuden nedrivning og miljøarbejder i form af miljøsanering (asbest).Endelig...
View more