Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy do siedziby Zamawiającego produktów leczniczych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości oraz rodzaj zamawianych produktów podany jest szczegółowo w załączniku nr 3 do SIWZ.

Maksymalny termin dostawy wynosi 4 dni robocze (96 godzin). Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 wyodrębnionych części (pakiety).

Zamawiający dopuszcza więc możliwość składania ofert częściowych.

Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na poszczególne pakiety.

Każdy pakiet rozpatrywany będzie odrębnie.

Extended TitleDostawa produktów leczniczych
Changes
Section:
II.2.4
Previous text:

Sukcesywne dostawy leku. Pakiet zawiera 1 poz. Sofosbuvirum + velpatasvirum op. 28 tabl. powl. 400+100 mg, 60 op.

New text:

Sukcesywne dostawy leku. Pakiet zawiera 1 poz. Sofosbuvirum + velpatasvirum op. 28 tabl. powl. 400+100 mg, 120 op.

Deadline Date2019-07-29
Publication Date2019-07-04
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationWojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza
Attention OfWojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza
Addressul. św. Floriana 12
TownBydgoszcz
Postal Code85-030
Phone+48 523255654
Fax+48 523255664
Class Code33600000
Class DescriptionPharmaceutical products
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-06-18

Pharmaceutical products

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy do siedziby Zamawiającego produktów leczniczych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości oraz rodzaj zamawianych produktów podany jest szczegółowo w załączniku nr 3 do SIWZ.

Maksymalny termin dostawy wynosi 4 dni robocze (96 godzin). Każdy Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 wyodrębnionych części (pakiety).

Zamawiający dopuszcza więc możliwość składania ofert częściowych.

Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na poszczególne pakiety.

Każdy pakiet rozpatrywany będzie odrębnie.

Extended TitleDostawa produktów leczniczych
Extended Description

Sukcesywne dostawy leków. Pakiet zawiera 3 poz. Albumini humaniu solutio roztw. do infuzji 200 mg 10 mml, 50 ml, 100 ml

Deadline Date2019-07-29
Publication Date2019-06-18
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationWojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza
Attention OfWojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza
Addressul. Św. Floriana 12
TownBydgoszcz
Postal Code85-030
Phone+48 523255654
Fax+48 523255664
Class Code33600000
Class DescriptionPharmaceutical products
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 19, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile, zlokalizowanej przy ul. Bydgoskiej 115, na działkach o nr ewid. 331/1, 331/7, 331/19, 389,...
View more
Deadline: Aug 19, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych i robót budowlanych związanych z modernizacją węzła piaskowego na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej (skr. GOŚ ŁAM) dla zadania realizowanego w ramach...
View more
Deadline: Aug 19, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych i budowlanych związanych z modernizacją instalacji odwadniania osadów na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej (skr. GOŚ ŁAM) dla zadania realizowanego w ramach...
View more