Entreprenad avseende upprustning av kajområde PACKHUSKAJEN, Göteborg

Extended TitleEntreprenad upprustning PACKHUSKAJEN, Göteborg
Extended Description

Entreprenad avseende upprustning av kajområde PACKHUSKAJEN, Göteborg

Publication Date2020-02-18
CountrySweden
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value56214000
OrganisationGöteborgs Stad, Park- och naturförvaltningen
Attention OfEva-Rut Peterson
AddressBox 177
TownGothenburg
Postal Code401 22
Class Code45241100
Class DescriptionQuay construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Upphandling av om- och tillbyggnad av Eskilstuna tingsrätt.
View more
Deadline: Mar 29, 2020
Ramavtal golventreprenader inklusive materiel för olika typer av golv i fastigheter och bostäder.Beställare: Telge AB, Nykvarns Kommun och Salems Kommun
View more
Deadline: Mar 25, 2020
Upphandlingen avser huvuduppdrag gällande entreprenadmaskintjänster för skötsel av Borlänge Energis avfallsanläggning Fågelmyra.
View more