Przedmiotem zamówienia jest: doposażenie stanowisk pracy w ramach projektu RPO woj. śląskiego na lata 2014-2020 nr WND-RPSL.08.03.02-24-086D/17 pn. „Poprawa warunków pracy personelu zatrudnionego w Szpitalu”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w części IV SIWZ oraz w treści wzoru umowy.

Extended TitleDoposażenie stanowisk pracy w ramach projektu RPO woj. śląskiego na lata 2014-2020 nr WNDRPSL.08.03.02-24-086D/17 pn. „Poprawa warunków pracy personelu zatrudnionego w Szpitalu”
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa biurek ergonomicznych umożliwiających dogodne ustawienie elementów wyposażenia stanowiska pracy - 350 szt.

Publication Date2019-10-23
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value182925.75
OrganisationSamodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. S. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Addressul. 3 Maja 13-15
TownZabrze
Postal Code41-800
Phone+48 323704241
Fax+48 323704207
Class Code39121000
Class DescriptionDesks and tables
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 7, 2020
Provision of pre-recruitment medical examination services according to the terms of reference.
View more
Przebudowa ulic: Zajączkowskiego, Rżewskiego, Dworzaczka, Jeziorańskiego, Uzdrowiskowej, Liściastej, Szczęśliwej, Wyścigowej, Finansowej, Granicznej i Beczkowej w systemie zaprojektuj i wybuduj (ISPA) – 3 części.Część 1:— Zajączkowskiego na odcinku od ul. Woskowej...
View more
Deadline: Feb 27, 2020
1. „Poprawa dostępności regionu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosice” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014–2020.2. Szczegółowy opis przedmiotu...
View more