Przedmiotem zamówienia jest: Doposażenie stanowisk pracy w ramach projektu RPO woj. Śląskiego na lata 2014-2020 nr WND-RPSL.08.03.02-24-086D/17 pn. „Poprawa warunków pracy personelu zatrudnionego w Szpitalu". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w części IV SIWZ oraz w treści wzoru Umowy.

Extended TitleDoposażenie stanowisk pracy w ramach projektu RPO woj. Śląskiego na lata 2014-2020 nr WNDRPSL.08.03.02-24-086D/17 pn. „Poprawa warunków pracy personelu zatrudnionego w Szpitalu"
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa biurek ergonomicznych umożliwiających dogodne ustawienie elementów wyposażenia stanowiska pracy - 250 szt.

Deadline Date2019-07-29
Publication Date2019-06-20
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSamodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. S. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Addressul.3 Maja 13-15
TownZabrze
Postal Code41-800
Phone+48 323704241
Fax+48 323704207
Class Code39121000
Class DescriptionDesks and tables
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

The purpose of this procurement procedure is to establish a framework contract enabling efficient provision of time and means services for development, consultancy and support of information systems.The scope of...
View more
The objective of this framework contract is to provide Frontex with a capability for developing, integrating and supporting software applications for Frontex operational and administrative processes. This framework contract will...
View more
Deadline: Aug 19, 2019
The purpose of this procurement procedure is to provide mobile office and toilet containers (for rent) in Cyprus, Kosovo, Moldova, Montenegro and Ukraine.
View more