Dostawa lornetek termowizyjnych w ilości 140 kpl., w tym 2020 roku 70 kpl., w 2021 roku – 70 kpl.

Publication Date2020-05-20
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeRestricted procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value8 954 916,60
OrganisationSkarb Państwa – Inspektorat Uzbrojenia
Addressul. Królewska 1/7
TownWarsaw
Postal Code00-909 (00-065)
Phone+48 224587801
Fax+48 261873444
Class Code38631000
Class DescriptionBinoculars
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jun 30, 2020
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku Międzywydziałowego Centrum Dydaktyki nr 3 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy pl. Polskiego Czerwonego Krzyża w...
View more
Deadline: Jul 1, 2020
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związanej z termomodernizacją prowadzone w: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Ciechanowie.Opis przedmiotu zamówienia stanowi, zgodnie z wymogami art. 31 ustawy Pzp...
View more
Deadline: Jul 6, 2020
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na ośmiu obiektach: obiekt 1 – most – poszerzenie „światła” (przepustowość) mostu, wykonanie nowej nawierzchni mostu, poniżej mostu odbudowanie kaskady z kamieni naturalnych, „odsunięcie”...
View more