The objective of this procurement is the provision of an insurance coverage, topping up the existing EU health and hospitalisation insurance, to the GSA staff members (and their family members).

The FWC shall have the duration of 1 year, subject to automatic renewal up to 3 times for an additional period of 1 year each, with a maximum total duration of 4 years.

Extended TitleComplementary health insurance
Extended Description

The objective of this procurement is the provision, for the benefit of GSA staff members (and their family members), of an insurance coverage topping up the existing health and hospitalisation insurance, as set out in the Staff Regulations [the so called Joint Sickness Insurance Scheme of the European Union (hereinafter “JSIS”)], so as to provide reimbursement up to 100 % of health and hospitalisation expenses partially covered by JSIS.

Publication Date2019-06-25
CountryCzechia
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
Value750000.00
OrganisationEuropean GNSS Agency (GSA)
Attention OfLegal and Procurement Department
AddressJanovskeho 438/2
TownPrague
Postal Code170 00
Class Code66512200
Class DescriptionHealth insurance services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 19, 2019
Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace stavebních prací vedoucích k odstranění starých ekologických zátěží (dále jen „SEZ“) v odpovědnosti státu po těžbě ropy a zemního plynu na jižní Moravě....
View more
Deadline: Nov 27, 2019
Realizace stavby „Městská nemocnice Ostrava – Modernizace pavilonu E2“, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Jedná se o realizaci těchto objektů:SO 01 – Stavební úpravy pavilonu E2 (stavební úpravy...
View more
Deadline: Nov 18, 2019
Předmětem veřejné zakázky je přestavba části VMO od MÚK Hlinky po spojovací komunikaci přes řeku Svratku na ulici Veslařskou (cca km 2,1 – 3,0 projektového staničení). Stavba zahrnuje mj. rozšíření...
View more