The subject of the contract is provision of simultaneous and consecutive interpretation services together with rental of necessary equipment related to the interpretation services as described in terms of reference (Annex II).

Extended TitleFramework Contract for Provision of Interpretation Services
Extended Description

The subject of this framework contract is:

1) Provision of professional services in the field of simultaneous and consecutive interpretation during various meetings and conferences organized by Frontex in Warsaw or its close vicinity. It will mainly concern Frontex Management Board meetings (high-level) held in Warsaw, however, Frontex may request interpretation services for other events in Warsaw or other location;

2) Rental of the necessary equipment related to the interpretation service that will be ordered upon the request of Frontex.

Deadline Date2019-07-26
Publication Date2019-06-25
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
Value700000.00
OrganisationEuropean Border and Coast Guard Agency
AddressPlac Europejski 6
TownWarsaw
Postal Code00-844
Class Code79540000
Class DescriptionInterpretation services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 20, 2019
The supply of Heart Beat Detectors (HBD) for border checks.
View more
Deadline: Aug 12, 2019
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych decyzji pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z dostawą urządzeń technologii i innych, a także wykonanie robót remontowych i naprawczych...
View more
Deadline: Aug 2, 2019
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i budowie hali sortowni na terenie ZUOK Orli Staw. Zamówienie to wchodzi w zakres Projektu pt. „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako...
View more