De Provincie is voornemens om in het derde/vierde kwartaal 2019 een Europese aanbesteding te starten om te komen tot een raamovereenkomst voor het voorbereiden, ontwerpen en uitvoeren van de bagger- en oeverprojecten binnen het PMO. Daarbij heeft zij ambities en doelen gesteld op het gebied van duurzaamheid, stakeholdermanagement en conditionering.

Het betreft een nieuwe aanpak, waarbij de Provincie samen met de raamcontractant(en) wil komen tot een omgeving van systematisch leren, een steeds effectievere samenwerking en het beter benutten van ontwikkelingen en meekoppelkansen.

Extended TitleMarktconsultatie - Marktconsultatie Raamovereenkomst Oeververvangingen (verwachte einddatum: 1.7.2019).
Extended Description

De scope van de raamovereenkomst betreft alle bagger- en oevertrajecten die zijn opgenomen in het PMO 2020-2027, met uitzondering van de projecten waarvan de voorbereiding al voor 2019 is opgestart.

De thans geraamde financiële omvang van het gehele programma is circa EUR 50 miljoen exclusief BTW. Dit PMO is nog in ontwikkeling en aan deze bedragen kunnen geen rechten of verwachtingen worden ontleend.

De werkzaamheden omvatten mogelijk:

 het gezamenlijk voorbereiden van bagger- en oevertrajecten.

 het opstellen van de KES en uitvoeren van de benodigde onderzoeken.

 het ontwerpen en uitvoeren van baggerwerk en oeververvangingen binnen de gestelde eisen.

 het actief inspelen op een integrale benadering van projecten en meekoppelkansen.

Publication Date2019-06-25
CountryNetherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationProvincie Noord-Holland
Attention OfInge Utens
AddressHoutplein 33
TownHaarlem
Postal Code2012 DE
Class Code45240000
Class DescriptionConstruction work for water projects
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Marktconsultatie OBA Next & Kantoren – Zuidas.
View more
Deadline: Dec 6, 2019
Het Eiland van Brienenoord in de gemeente Rotterdam wordt omgevormd naar een getijdenpark waar eb en vloed meer invloed krijgen.Het doel van het project is zowel het vergroten van de...
View more
Deadline: Dec 3, 2019
De opdracht bestaat uit het uitvoeren van een ongelijkvloerse kruising ten noorden van Middelbert, waarbij de nog aan te leggen Hoofdontsluiting tussen Groningen en Meerstad in een verdiepte ligging de...
View more