Brainport Eindhoven heeft zich de afgelopen jaren verder ontwikkeld tot 1 van de meest innovatieve regio’s van Europa. Mede als gevolg hiervan wordt het belang van congressen voor de internationale positionering van Brainport Eindhoven als (high tech) economisch en wetenschappelijk centrum steeds meer onderkend door stakeholders uit de regionale overheid, industrie en wetenschap. De regio heeft grote ambities om het voorzieningenniveau voor bewoners en bedrijven op een hoger peil te brengen. Een internationaal congrescentrum zou daar sterk aan kunnen bijdragen. Daarnaast maken de aangekondigde sluiting van Beursgebouw Eindhoven en recente ontwikkelingen rond het Evoluon de komst van een nieuwe eventvoorziening in Eindhoven inmiddels urgent. Gemeente Eindhoven is van mening dat deze ontwikkelingen goede kansen bieden voor een nieuw, gecombineerd congres- en eventgebouw in of nabij Eindhoven.

Extended TitleMarktconsultatie - Marktconsultatie congres- en eventgebouw Eindhoven (verwachte einddatum: 16.8.2019).
Extended Description

Uit onderzoek van LAgroup (februari 2018) blijkt dat er een gezonde marktpotentie is voor een grote internationale congres- en eventvoorziening in de Brainport regio. In het onderzoek zijn 2 mogelijke scenario’s voor een dergelijke voorziening geschetst: (1) een scenario ‘Congres’ waarbij de congresfunctie leidend is, met daarnaast exporuimten die vooral bedoeld zijn als ondersteuning van de congresfunctie en (2) een scenario ‘Congres & Events’ met een sterke aanvullende eventfunctie, zonder dat de congresfunctie wordt ondergesneeuwd. Het onderzoek gaat voor deze scenario's uit van een gebouwgrootte van respectievelijk circa 13 000 en circa 23 000 m2 bvo bij een terreinoppervlak van respectievelijk circa 30 000 en 50 000 m2. Deze getallen zijn indicatief en hebben op dit moment geen status. De marktconsultatie gaat onder meer over de rol van de overheid en het voorkeursscenario in termen van locatie en omvang. De consultatie staat open voor alle marktpartijen die van mening zijn dat zij een bijdrage kunnen leveren aan de marktconsultatie. Marktpartijen die interesse hebben in het ontwikkelen, realiseren, exploiteren en/of bezitten van een congres- en eventgebouw kunnen met hun deelname mogelijk een (eerste) stap zetten.

Publication Date2019-06-25
CountryNetherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationGemeente Eindhoven
Attention OfJasper Ponte
AddressStadhuisplein 1
TownEindhoven
Postal Code5611 EM
Phone+31 402676723
Class Code45212000
Class DescriptionConstruction work for buildings relating to leisure, sports, culture, lodging and restaurants
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 13, 2020
Het project betreft het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van havens aan de Westerschelde.De werkzaamheden betreffen in hoofdzaak:— uitvoeren survey/lodingen,— opstellen baggerplannen,— uitvoeren...
View more
Deadline: Nov 21, 2019
Het object van aanbesteding betreft de bouwkundige, werktuigkundige en elektrotechnische uitvoeringswerkzaamheden in het kader van nieuwbouw KEC Picardie te Gennep. Deze integrale opdracht bestaat uit de volgende onderdelen:— de uitvoeringswerkzaamheden,—...
View more
Deadline: Nov 8, 2019
De opdracht heeft betrekking op de realisatie van de renovatie/verbouw van het Johannes Fontanus College te Barneveld. De aan te besteden opdracht omvat de volgende werkzaamheden:— de bouwkundige realisatie van...
View more