Brainport Eindhoven heeft zich de afgelopen jaren verder ontwikkeld tot 1 van de meest innovatieve regio’s van Europa. Mede als gevolg hiervan wordt het belang van congressen voor de internationale positionering van Brainport Eindhoven als (high tech) economisch en wetenschappelijk centrum steeds meer onderkend door stakeholders uit de regionale overheid, industrie en wetenschap. De regio heeft grote ambities om het voorzieningenniveau voor bewoners en bedrijven op een hoger peil te brengen. Een internationaal congrescentrum zou daar sterk aan kunnen bijdragen. Daarnaast maken de aangekondigde sluiting van Beursgebouw Eindhoven en recente ontwikkelingen rond het Evoluon de komst van een nieuwe eventvoorziening in Eindhoven inmiddels urgent. Gemeente Eindhoven is van mening dat deze ontwikkelingen goede kansen bieden voor een nieuw, gecombineerd congres- en eventgebouw in of nabij Eindhoven.

Extended TitleMarktconsultatie - Marktconsultatie congres- en eventgebouw Eindhoven (verwachte einddatum: 16.8.2019).
Extended Description

Uit onderzoek van LAgroup (februari 2018) blijkt dat er een gezonde marktpotentie is voor een grote internationale congres- en eventvoorziening in de Brainport regio. In het onderzoek zijn 2 mogelijke scenario’s voor een dergelijke voorziening geschetst: (1) een scenario ‘Congres’ waarbij de congresfunctie leidend is, met daarnaast exporuimten die vooral bedoeld zijn als ondersteuning van de congresfunctie en (2) een scenario ‘Congres & Events’ met een sterke aanvullende eventfunctie, zonder dat de congresfunctie wordt ondergesneeuwd. Het onderzoek gaat voor deze scenario's uit van een gebouwgrootte van respectievelijk circa 13 000 en circa 23 000 m2 bvo bij een terreinoppervlak van respectievelijk circa 30 000 en 50 000 m2. Deze getallen zijn indicatief en hebben op dit moment geen status. De marktconsultatie gaat onder meer over de rol van de overheid en het voorkeursscenario in termen van locatie en omvang. De consultatie staat open voor alle marktpartijen die van mening zijn dat zij een bijdrage kunnen leveren aan de marktconsultatie. Marktpartijen die interesse hebben in het ontwikkelen, realiseren, exploiteren en/of bezitten van een congres- en eventgebouw kunnen met hun deelname mogelijk een (eerste) stap zetten.

Publication Date2019-06-25
CountryNetherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationGemeente Eindhoven
Attention OfJasper Ponte
AddressStadhuisplein 1
TownEindhoven
Postal Code5611 EM
Phone+31 402676723
Class Code45212000
Class DescriptionConstruction work for buildings relating to leisure, sports, culture, lodging and restaurants
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

De provincie Overijssel wil het groot onderhoud van de provinciale wegen N343 en N738 in rayon Twente ter hand nemen. Dit project kent een aantal bijzonderheden waarover wij de markt willen...
View more
Het werk omvat het op grote schaal vervangen van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties (hierna BMI's) voor gebouwen van het Ministerie van Defensie. Naast reguliere kantoor-, bijeenkomst- en industriegebouwen, zijn er 'specialties'...
View more
Deadline: Sep 2, 2019
Stichting BOOR is voornemens om op de huidige locatie van basisschool De Kubus locatie Heindijk 20 in Rotterdam nieuwbouw te plegen voor Integraal Kindcentrum IJsselmonde (hierna IKC IJsselmonde).Ten behoeve van...
View more