De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is voornemens in het kader van onderhavige aanbesteding een overeenkomst af te sluiten voor de design & build opdracht (vanaf SO) inzake ca, 9 500 m2 bvo nieuwbouw Multifunctioneel Onderwijsgebouw II (MFO II) ten behoeve van de studenten en medewerkers van de Erasmus Universiteit Rotterdam en van haar organisatie onderdelen.

De EUR is op zoek naar een opdrachtnemer die de design & build opdracht gaat uitvoeren. Met de winnende inschrijver zal de EUR een overeenkomst sluiten onder de UAV-GC 2005 voorwaarden.

Eveneens onderdeel van de opdracht is het service- en garantieonderhoud voor 2 jaar vanaf oplevering.

Deze concurrentiegerichte dialoog zal volledig via het platform Negometrix verlopen, te bereiken via www.negometrix.com.

Extended TitleConcurrentiegerichte dialoog design & build nieuwbouw MFO II
Changes
Section:
II.2.7
Previous text:
2020-03-01
New text:
2020-04-14
Section:
II.2.7
Previous text:
2024-09-30
New text:
2022-10-01
Section:
IV.2.1
Previous text:
New text:

2019/S 120-292845

Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-07-22
New text:
2019-08-29
Section:
IV.2.3
Previous text:
2019-08-20
New text:
2019-10-07
Section:
IV.2.6
Previous text:
New text:

3

Section:
VI.3
Previous text:
New text:

Gezien de aard van de vragen die in het kader van de Nota van Inlichtingen zijn gesteld met betrekking tot de gehanteerde selectiecriteria, heeft de EUR besloten deze criteria aan te passen resp. te wijzigen en/of aan te vullen. Tevens is een nieuw zesde selectiecriterium toegevoegd. Om deze redenen heeft de EUR besloten de aanbestedingsstukken te rectificeren, in plaats van het doorvoeren van de wijzigingen via de Nota van Inlichtingen. Door middel van een rectificatie worden alle partijen in kennis gesteld van de doorgevoerde wijzigingen in de aanbestedingsstukken. De rectificatie brengt met zich dat de termijn voor het indienen van een verzoek tot deelneming die geldt voor de selectiefase van onderhavige procedure opnieuw zal gaan lopen en thans eindigt op 29.8.2019, 12:00 uur. De herziene aanbestedingsstukken zijn van het Negometrix platform te downloaden.

Section:
VI.4.1
Previous text:

Rechtbank Rotterdam

New text:

Raad van Arbitrage voor de Bouw

Section:
VI.4.1
Previous text:

Rotterdam

New text:

Utrecht

Section:
VI.4.3
Previous text:

Selectiefase:

Indien een gegadigde zich niet kan vinden in de selectiebeslissing dient hij – op straffe van niet-ontvankelijkheid en verval van recht - binnen een termijn van 10 kalenderdagen na dagtekening van de verzending van de mededeling van de voorlopige selectiebeslissing, door betekening van een dagvaarding, een kort geding aanhangig te hebben gemaakt tegen voornoemde beslissing van aanbestedende dienst, bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam.

Inschrijvingsfase:

Indien een inschrijver zich niet kan vinden in de gunningsbeslissing dient hij – op straffe van niet-ontvankelijkheid en verval van recht - binnen een termijn van 20 kalenderdagen na dagtekening van de verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing, door betekening van een dagvaarding, een kort geding aanhangig te hebben gemaakt tegen voornoemde beslissing van aanbestedende dienst, bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam.

Zie de aanbestedingsstukken voor de volledige formulering van de bezwaarclausule.

New text:

Selectiefase:

Indien een gegadigde zich niet kan vinden in de selectiebeslissing dient hij – op straffe van niet-ontvankelijkheid en verval van recht - binnen een termijn van 10 kalenderdagen na dagtekening van de verzending van de mededeling van de voorlopige selectiebeslissing, een kort geding aanhangig te hebben gemaakt tegen voornoemde beslissing van aanbestedende dienst, bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Inschrijvingsfase:

Indien een inschrijver zich niet kan vinden in de gunningsbeslissing dient hij – op straffe van niet-ontvankelijkheid en verval van recht - binnen een termijn van 20 kalenderdagen na dagtekening van de verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing, een kort geding aanhangig te hebben gemaakt tegen voornoemde beslissing van aanbestedende dienst, bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Zie de aanbestedingsstukken voor de volledige formulering van de bezwaarclausule.

Deadline Date2019-08-29
Publication Date2019-07-15
CountryNetherlands
Procurement StatusAmended
TypeCompetitive dialogue
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationErasmus Universiteit Rotterdam
Attention OfVanna Stoffels
AddressBurgemeester Oudlaan 50
TownRotterdam
Postal Code3062pa
Class Code71220000
Class DescriptionArchitectural design services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-06-25

Construction work for university buildings

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is voornemens in het kader van onderhavige aanbesteding een overeenkomst af te sluiten voor de design & build opdracht (vanaf SO) inzake ca, 9 500 m2 bvo nieuwbouw Multifunctioneel Onderwijsgebouw II (MFO II) ten behoeve van de studenten en medewerkers van de Erasmus Universiteit Rotterdam en van haar organisatie onderdelen.

De EUR is op zoek naar een opdrachtnemer die de design & build opdracht gaat uitvoeren. Met de winnende inschrijver zal de EUR een overeenkomst sluiten onder de UAV-GC 2005 voorwaarden.

Eveneens onderdeel van de opdracht is het service- en garantieonderhoud voor 2 jaar vanaf oplevering.

Deze concurrentiegerichte dialoog zal volledig via het platform Negometrix verlopen, te bereiken via www.negometrix.com.

Extended TitleConcurrentiegerichte dialoog design & build nieuwbouw MFO II
Extended Description

Design & build opdracht ca. 9 500 m2 bvo nieuwbouw MFO II op basis van de UAV-GC 2005 voorwaarden.

Zie de aanbestedingsdocumenten voor meer informatie.

Deadline Date2019-07-22
Publication Date2019-06-25
CountryNetherlands
Procurement StatusActive
TypeCompetitive dialogue
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationErasmus Universiteit Rotterdam
Attention OfVanna Stoffels
AddressBurgemeester Oudlaan 50
TownRotterdam
Postal Code3062 PA
Class Code45214400
Class DescriptionConstruction work for university buildings
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

TenneT intends to start a European call for tenders by the end of 2019 with regard to the EU-303 Procurement Programme for Substations with the objective of concluding new framework...
View more
Deadline: Sep 2, 2019
De aanleiding voor het groot onderhoud aan de Waubacherweg is de noodzakelijke vervanging en/of versterking van de asfaltverharding. Deze is op het weggedeelte vanaf de kruising Heringsbosch, Waubacherweg en Grensweg,...
View more
Deadline: Aug 30, 2019
De aanbestedende dienst nodigt u hierbij uit voor het indienen van een inschrijving voor het huren van energievoorzieningen (mobiele aggregaten, mobiele lichtunits, verdeel/schakelkasten, kabels, externe brandstoftanks, brandstof, transport, installatie en...
View more