Entreprenad för GC-Bro över järnväg i Östersund.

Extended TitleGC väg/bro över järnväg i Östersund, produktion
Extended Description

Broentreprenad

Deadline Date2019-10-28
Publication Date2019-06-25
CountrySweden
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationTrafikverket
Attention OfHåkan Sjödin
AddressRödavägen 1
TownBorlänge
Postal Code781 89
Phone+46 771921921
Class Code45221110
Class DescriptionBridge construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 7, 2019
Projektet avser uppförande av s.k. lokala bullerskyddsåtgärder. De lokala bullerskyddsåtgärderna består utav åtgärder som ska bullerskydda inom, och utomhusmiljön för bostäder för permanentboende samt skolor och offentliga lokaler. För inomhusmiljön...
View more
Deadline: Sep 2, 2019
Denna upphandling avser Inre skärmar för resenärsinformation inkl. centrala funktioner till Region Örebro län.
View more
Deadline: Aug 18, 2019
Munkfors kommun upphandlar ramavtal avseende VA material. Kommunen har behov av att anskaffa material för löpande reparations- och underhållsarbeten samt även för anläggnings-/och installationsarbeten. Avtal behövs därför som omfattar fullsortiment...
View more