Upphandling avser nybyggnad av lägenheter av Kv. Nerven 1 & Nyponbusken 1 i Fyllinge, Halmstad.

Extended TitleNerven 1 & Nyponbusken 1 Nybbygnad av lägenheter
Extended Description

Upphandling avser nybyggnad av lägenheter av Kv. Nerven 1 & Nyponbusken 1 i Fyllinge, Halmstad.

Deadline Date2019-08-26
Publication Date2019-06-25
CountrySweden
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value91000000
OrganisationHalmstads Fastighetsaktiebolag
Attention OfTuve Knutsson
AddressBox 147
TownHalmstad
Postal Code301 04
Class Code45211341
Class DescriptionFlats construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 16, 2019
Objektet avser del av ombyggnation Köpmangatan, ny nedfart till Kringlangaraget inkl. spont, ny torgyta omläggning ledningar för exploatering av ny fastighet i samverkan uppdelat i 2 skeden.
View more
Deadline: Sep 2, 2019
Översiktlig information om objektetRJL Älghunden 4 skall bygga en bussdepå för Länstrafikens tätortstrafik.På bussdepån skall det dagligen hanteras 135 st. bussar fördelat på 60 el-bussar och 75 bio-gasbussar.I projektet skall...
View more
Deadline: Aug 29, 2019
Ramavtalet omfattar avrop av både utförandeentreprenader och totalentreprenader. Beräknat värde för årliga avrop uppgår till ca 15 MSEK. Maximalt värde för ramavtalet är 60 MSEK. B garanterar dock inga volymer...
View more