Exploateringsområdet är beläget inom Varbergs kommun mellan den nordöstra delen av tätorten och väg E6/väg 153.

Objektet omfattar anläggningsarbete av nya gator, gång- och cykelvägar, ledningsnät för fjärrvärme, vatten, avlopp, dagvatten, opto, belysning och elkraft. Objektet innefattar även nybyggnation av dagvattendamm samt planteringsarbeten.

Extended TitleÖstra Holmagärde - Utbyggnad av gator, VA m.m.
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2019-08-16
New text:
2019-08-30
Section:
IV.2.6)
Previous text:
2019-11-15
New text:
2019-11-29
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2019-08-17
New text:
2019-09-02
Deadline Date2019-08-30
Publication Date2019-07-09
CountrySweden
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationVarbergs kommun
Attention OfUppdrag Upphandling
AddressÖstra Långgatan 27
TownVarberg
Postal Code432 80
Class Code45231300
Class DescriptionConstruction work for water and sewage pipelines
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-06-25

Roadworks

Exploateringsområdet är beläget inom Varbergs kommun mellan den nordöstra delen av tätorten och väg E6/väg 153.

Objektet omfattar anläggningsarbete av nya gator, gång- och cykelvägar, ledningsnät för fjärrvärme, vatten, avlopp, dagvatten, opto, belysning och elkraft. Objektet innefattar även nybyggnation av dagvattendamm samt planteringsarbeten.

Extended TitleÖstra Holmagärde - Utbyggnad av gator, VA med mera
Extended Description

Exploateringsområdet är beläget inom Varbergs kommun mellan den nordöstra delen av tätorten och väg E6/väg 153.

Objektet omfattar anläggningsarbete av nya gator, gång- och cykelvägar, ledningsnät för fjärrvärme, vatten, avlopp, dagvatten, opto, belysning och elkraft. Objektet innefattar även nybyggnation av dagvattendamm samt planteringsarbeten.

Deadline Date2019-08-16
Publication Date2019-06-25
CountrySweden
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationVarbergs kommun
Attention OfUppdrag Upphandling
AddressÖstra Långgatan 27
TownVarberg
Postal Code432 80
Class Code45233140
Class DescriptionRoadworks
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 2, 2019
Arbetena omfattar översiktligt:— 90 vård och omsorgslägenheter— gemensamhets- och verksamhetsutrymme i bottenplan— Byggnaden uppförs i fem till sex våningar, delvis i suterrängVidare är kravet att byggnaden ska uppnå certifiering för...
View more
Deadline: Aug 19, 2019
The Framework Agreement includes the following: consumables to sputter targets MRC 900/600.
View more
Deadline: Aug 14, 2019
Forskare vid KI har behov av en leverantör vilken ska projektleda en mentorsledd fysisk träning på psykiatriska öppenvårdsmottagningar för unga personer drabbade av psykossjukdom.Personer som drabbas av psykos rör sig...
View more