Exploateringsområdet är beläget inom Varbergs kommun mellan den nordöstra delen av tätorten och väg E6/väg 153.

Objektet omfattar anläggningsarbete av nya gator, gång- och cykelvägar, ledningsnät för fjärrvärme, vatten, avlopp, dagvatten, opto, belysning och elkraft. Objektet innefattar även nybyggnation av dagvattendamm samt planteringsarbeten.

Extended TitleÖstra Holmagärde - Utbyggnad av gator, VA m.m.
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2019-08-16
New text:
2019-08-30
Section:
IV.2.6)
Previous text:
2019-11-15
New text:
2019-11-29
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2019-08-17
New text:
2019-09-02
Deadline Date2019-08-30
Publication Date2019-07-09
CountrySweden
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationVarbergs kommun
Attention OfUppdrag Upphandling
AddressÖstra Långgatan 27
TownVarberg
Postal Code432 80
Class Code45231300
Class DescriptionConstruction work for water and sewage pipelines
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-06-25

Roadworks

Exploateringsområdet är beläget inom Varbergs kommun mellan den nordöstra delen av tätorten och väg E6/väg 153.

Objektet omfattar anläggningsarbete av nya gator, gång- och cykelvägar, ledningsnät för fjärrvärme, vatten, avlopp, dagvatten, opto, belysning och elkraft. Objektet innefattar även nybyggnation av dagvattendamm samt planteringsarbeten.

Extended TitleÖstra Holmagärde - Utbyggnad av gator, VA med mera
Extended Description

Exploateringsområdet är beläget inom Varbergs kommun mellan den nordöstra delen av tätorten och väg E6/väg 153.

Objektet omfattar anläggningsarbete av nya gator, gång- och cykelvägar, ledningsnät för fjärrvärme, vatten, avlopp, dagvatten, opto, belysning och elkraft. Objektet innefattar även nybyggnation av dagvattendamm samt planteringsarbeten.

Deadline Date2019-08-16
Publication Date2019-06-25
CountrySweden
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationVarbergs kommun
Attention OfUppdrag Upphandling
AddressÖstra Långgatan 27
TownVarberg
Postal Code432 80
Class Code45233140
Class DescriptionRoadworks
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 26, 2019
Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB äger och förvaltar fastigheterna där ELMIA AB bedriver sin verksamhet på Rosenlundsområdet. Elmia AB:s verksamhet handlar om möten mellan människor, att inspirera, sporra och driva utvecklingen....
View more
Deadline: Aug 27, 2019
Järva Begravningsplats Etapp 1Entreprenad 1, Masshantering inkl. serviser, huvudvägar samt anläggande av våtmark exkl. plantering.
View more
Deadline: Aug 29, 2019
Ramavtal för avrop av matavfallspåsar och div kärl
View more