Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на СМР на обект „Реконструкция на заварен строеж „Физкултурен салон към СУ „Паисий Хилендарски“. Пълният обхват и обемът на дейностите е детайлно описан в техническите спецификации, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка.

Extended TitleРеконструкция на заварен строеж „Физкултурен салон към СУ „Паисий Хилендарски“, гр. Върбица, УПИ V, кв. 7
Extended Description

Обект на поръчката е „строителство“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В рамките на настоящата обществена поръчка следва да бъдат извършени строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на заварен строеж „Физкултурен салон към СУ „Паисий Хилендарски“, гр. Върбица, УПИ V, кв. 7“.

Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са подробно описани и регламентирани в техническите спецификации, неразделна част от настоящата документация.

Publication Date2019-09-04
CountryBulgaria
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationОбщина Върбица
Attention OfБейсим Мехмед Мустафа
Addressул. „Септемврийско въстание“ № 40
TownVarbitsa
Postal Code9870
Phone+359 53912131
Fax+359 53912005
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-08-20

Construction work

Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на СМР на обект „Реконструкция на заварен строеж „Физкултурен салон към СУ „Паисий Хилендарски“, гр. Върбица, УПИ V, кв. 7“. Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са подробно описани и регламентирани в техническите спецификации, неразделна част от настоящата документация.

Extended TitleРеконструкция на заварен строеж „Физкултурен салон към СУ „Паисий Хилендарски“, гр. Върбица, УПИ V, кв. 7“
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2019-08-14
New text:
2019-08-30
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2019-08-15
New text:
2019-09-02
Deadline Date2019-08-30
Publication Date2019-08-20
CountryBulgaria
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationОбщина Върбица
Attention OfБейсим Мустафа
Addressул. „Септемврийско въстание“ № 40
TownVarbitsa
Postal Code9870
Phone+359 53912131
Fax+359 53912005
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-08-06

Construction work

Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на СМР на обект „Реконструкция на заварен строеж „Физкултурен салон към СУ „Паисий Хилендарски“, гр. Върбица, УПИ V, кв. 7“. Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са подробно описани и регламентирани в техническите спецификации, неразделна част от настоящата документация.

Extended TitleРеконструкция на заварен строеж „Физкултурен салон към СУ „Паисий Хилендарски“, гр. Върбица, УПИ V, кв. 7“
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2019-07-31
New text:
2019-08-14
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2019-08-01
New text:
2019-08-15
Deadline Date2019-08-14
Publication Date2019-08-06
CountryBulgaria
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationОбщина Върбица
Attention OfБейсим Мустафа
Addressул. „Септемврийско въстание“ № 40
TownVarbitsa
Postal Code9870
Phone+359 53912131
Fax+359 53912005
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 16, 2019
Обществената поръчка включва изпълнението на строително-ремонтни работи по покрив 540 м2, в това число подмяна на дървена покривна конструкция, подмяна на керемиди, подмяна на ламаринена обшивка и др.
View more
Deadline: Oct 15, 2019
Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обект „Административна сграда на РПС — Чирпан към ОПУ — Стара Загора
View more
Deadline: Oct 18, 2019
Предмет на настоящата обществена поръчка е ремонт на 2 покривни пространства с цел предотвратяване на рушенето на сградата. Ремонтът включва демонтаж на керемиди, дъсчена обшивка на покривите, покриване с керемиди.
View more