1. Przedmiotem zamówienia jest:

a) dostarczenie, zabudowa, uruchomienie oraz wdrożenie do eksploatacji pokładowych urządzeń ETCS poziomu 1 i 2 wraz z systemem GSM-R Baseline 2.3.0d na lokomotywach typu Siemens ES 64 U4 „Husarz” eksploatowanych przez „PKP Intercity” S.A.;

b) usługa utrzymania w zakresie wszystkich wymaganych czynności przeglądowych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z opisem przedmiotu zamówienia.

Extended TitleDostawa, zabudowa, uruchomienie oraz wdrożenie do eksploatacji 10-ciu kompletów urządzeń pokładowych systemu ERTMS/ETCS poziomu 1 i 2 wraz z systemem GSM-R na lokomotywach EU44 wraz z utrzymaniem
Changes
Section:
IV.2.6
Previous text:

Oferta musi zachować ważność do: 08/11/2019

New text:

Oferta musi zachować ważność do: 13/01/2020

Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-09-10
New text:
2019-11-15
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-09-10
New text:
2019-11-15
Deadline Date2019-11-15
Publication Date2019-09-11
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Organisation„PKP Intercity” S.A.
Attention Of„PKP Intercity” S.A., Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, 6 piętro
AddressAl. Jerozolimskie 142A
TownWarsaw
Postal Code02-305
Class Code34630000
Class DescriptionParts of railway or tramway locomotives or rolling stock; railways traffic-control equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-08-28

Parts of railway or tramway locomotives or rolling stock; railways traffic-control equipment

1. Przedmiotem zamówienia jest:

a) dostarczenie, zabudowa, uruchomienie oraz wdrożenie do eksploatacji pokładowych urządzeń ETCS poziomu 1 i 2 wraz z systemem GSM-R Baseline 2.3.0d na lokomotywach typu Siemens ES 64 U4 „Husarz” eksploatowanych przez „PKP Intercity” S.A.;

b) usługa utrzymania w zakresie wszystkich wymaganych czynności przeglądowych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z opisem przedmiotu zamówienia.

Extended TitleDostawa, zabudowa, uruchomienie oraz wdrożenie do eksploatacji 10-ciu kompletów urządzeń pokładowych systemu ERTMS/ETCS poziomu 1 i 2 wraz z systemem GSM-R na lokomotywach EU44 wraz z utrzymaniem
Changes
Section:
IV.2.6
Previous text:

Oferta musi zachować ważność do: 25/10/2019

New text:

Oferta musi zachować ważność do: 08/11/2019

Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-08-27
New text:
2019-09-10
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-08-27
New text:
2019-09-10
Deadline Date2019-09-10
Publication Date2019-08-28
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Organisation„PKP Intercity” S.A.
Attention Of„PKP Intercity” S.A., Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, 6 piętro
AddressAl. Jerozolimskie 142A
TownWarsaw
Postal Code02-305
Class Code34630000
Class DescriptionParts of railway or tramway locomotives or rolling stock; railways traffic-control equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-08-02

Parts of railway or tramway locomotives or rolling stock; railways traffic-control equipment

1. Przedmiotem zamówienia jest:

a) dostarczenie, zabudowa, uruchomienie oraz wdrożenie do eksploatacji pokładowych urządzeń ETCS poziomu 1 i 2 wraz z systemem GSM-R Baseline 2.3.0d na lokomotywach typu SIEMENS ES 64 U4 „Husarz” eksploatowanych przez „PKP Intercity” S.A.,

b) usługa utrzymania w zakresie wszystkich wymaganych czynności przeglądowych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Extended TitleDostawa, zabudowa, uruchomienie oraz wdrożenie do eksploatacji 10-ciu kompletów urządzeń pokładowych systemu ERTMS/ETCS poziomu 1 i 2 wraz z systemem GSM-R na lokomotywach EU44 wraz z utrzymaniem
Changes
Section:
IV.2.6
Previous text:

Oferta musi zachować ważność do: 30/09/2019

New text:

Oferta musi zachować ważność do: 25/10/2019

Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-08-02
New text:
2019-08-27
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-08-02
New text:
2019-08-27
Deadline Date2019-08-27
Publication Date2019-08-02
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Organisation„PKP Intercity" S.A.
Attention Of„PKP Intercity” S.A., Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, 6 piętro
AddressAl. Jerozolimskie 142A
TownWarsaw
Postal Code02-305
Class Code34630000
Class DescriptionParts of railway or tramway locomotives or rolling stock; railways traffic-control equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-07-03

Parts of railway or tramway locomotives or rolling stock; railways traffic-control equipment

1. Przedmiotem zamówienia jest:

a) dostarczenie, zabudowa, uruchomienie oraz wdrożenie do eksploatacji pokładowych urządzeń ETCS poziomu 1 i 2 wraz z systemem GSM-R Baseline 2.3.0d na lokomotywach typu Siemens ES 64 U4 „Husarz” eksploatowanych przez „PKP Intercity” S.A.

b) usługa utrzymania w zakresie wszystkich wymaganych czynności przeglądowych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Extended TitleDostawa, zabudowa, uruchomienie oraz wdrożenie do eksploatacji 10-ciu kompletów urządzeń pokładowych systemu ERTMS/ETCS poziomu 1 i 2 wraz z systemem GSM-R na lokomotywach EU44 wraz z utrzymaniem
Extended Description

1. Przedmiotem zamówienia jest:

a) dostarczenie, zabudowa, uruchomienie oraz wdrożenie do eksploatacji pokładowych urządzeń ETCS poziomu 1 i 2 wraz z systemem GSM-R Baseline 2.3.0d na lokomotywach typu Siemens ES 64 U4 „Husarz” eksploatowanych przez „PKP Intercity” S.A.

b) usługa utrzymania w zakresie wszystkich wymaganych czynności przeglądowych.

2. Urządzenia ETCS oraz sposób ich badania spełniać mają wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/919 z dnia 27.5.2016 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz.U. L 158 z 15.6.2016) oraz zapewnić uzyskanie dokumentu dopuszczającego do eksploatacji specyfikacje funkcjonalne systemu ERTMS/ETCS poziomu 1 i 2 wraz z systemem GSM-R Baseline 2.3.0d przyjęte i opublikowane przez European Railway Agency.

3. Wykonawca dostarczy urządzenia ETCS zgodnie ze specyfikacjami systemowymi UNISIG SUBSET-026 (SRS wersja 2.3.0d) oraz Wykonawca zagwarantuje również, że system będzie umożliwiał aktualizacje związane ze zmianami wynikającymi z przepisów lub doświadczeń związanych z eksploatacją systemu a ogłoszonych przez ERA (European Railway Agency); Hardware oferowanego do zainstalowania systemu ERTMS/ETCS powinien umożliwiać późniejszą aktualizację systemu do wersji Baseline 3, co nie wyklucza ewentualnej konieczności wymiany niektórych podzespołów zamontowanych w ramach Umowy.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

5. Przedmiot zamówienia w zakresie w zakresie dostarczenia, zabudowy, uruchomienia oraz wdrożenia do eksploatacji pokładowych urządzeń ETCS poziomu 1 i 2 wraz z systemem GSM-R Baseline 2.3.0d na lokomotywach typu SIEMENS ES 64 U4 „Husarz” eksploatowanych przez „PKP Intercity” S.A. zostanie zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 24 miesiące od dnia zawarcia Umowy.

6. Przedmiot zamówienia w zakresie usługi utrzymania w zakresie wszystkich wymaganych czynności przeglądowych w okresie 36 miesięcy od dnia podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego protokołu odbioru końcowego dotyczącego danej lokomotywy lub uznania go za podpisany zgodnie z Umową, liczony dla każdego kompletu odrębnie, dla 10-ciu urządzeń ETCS.

Deadline Date2019-08-02
Publication Date2019-07-03
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Organisation„PKP Intercity” S.A.
Attention Of„PKP Intercity” S.A., Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, 6 piętro
AddressAl. Jerozolimskie 142A
TownWarsaw
Postal Code02-305
Class Code34630000
Class DescriptionParts of railway or tramway locomotives or rolling stock; railways traffic-control equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 28, 2019
Przedmiotem zadania jest remont ulicy Kościuszki w Lidzbarku Warmińskim. W ramach remontu zostanie wykonana nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego, nowa nawierzchnia chodników z kostki betonowej oraz wymiana oświetlenia ulicznego.
View more
Deadline: Oct 28, 2019
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Stalowej Woli.
View more
Deadline: Oct 22, 2019
Ogólny zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wyniesienie granic na gruncie zgodnie z projektami podziałów nieruchomości, budowę ul. Pożarnej i Tuwima wraz z parkingiem w Żukowie, budowę systemu ścieżek rowerowych / ciągów...
View more