1. Przedmiotem zamówienia jest:

a) dostarczenie, zabudowa, uruchomienie oraz wdrożenie do eksploatacji pokładowych urządzeń ETCS poziomu 1 i 2 wraz z systemem GSM-R Baseline 2.3.0d na lokomotywach typu Siemens ES 64 U4 „Husarz” eksploatowanych przez „PKP Intercity” S.A.;

b) usługa utrzymania w zakresie wszystkich wymaganych czynności przeglądowych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z opisem przedmiotu zamówienia.

Extended TitleDostawa, zabudowa, uruchomienie oraz wdrożenie do eksploatacji 10-ciu kompletów urządzeń pokładowych systemu ERTMS/ETCS poziomu 1 i 2 wraz z systemem GSM-R na lokomotywach EU44 wraz z utrzymaniem
Extended Description

1. Przedmiotem zamówienia jest:

a) dostarczenie, zabudowa, uruchomienie oraz wdrożenie do eksploatacji pokładowych urządzeń ETCS poziomu 1 i 2 wraz z systemem GSM-R Baseline 2.3.0d na lokomotywach typu Siemens ES 64 U4 „Husarz” eksploatowanych przez „PKP Intercity” S.A.;

b) usługa utrzymania w zakresie wszystkich wymaganych czynności przeglądowych.

2. Urządzenia ETCS oraz sposób ich badania spełniać mają wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/919 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz.U. L 158 z 15.6.2016) oraz zapewnić uzyskanie dokumentu dopuszczającego do eksploatacji specyfikacje funkcjonalne systemu ERTMS/ETCS poziomu 1 i 2 wraz z systemem GSM-R Baseline 2.3.0d przyjęte i opublikowane przez European Railway Agency.

3. Wykonawca dostarczy urządzenia ETCS zgodnie ze specyfikacjami systemowymi UNISIG SUBSET-026 (SRS wersja 2.3.0d) oraz Wykonawca zagwarantuje również, że system będzie umożliwiał aktualizacje związane ze zmianami wynikającymi z przepisów lub doświadczeń związanych z eksploatacją systemu a ogłoszonych przez ERA (European Railway Agency); Hardware oferowanego do zainstalowania systemu ERTMS/ETCS powinien umożliwiać późniejszą aktualizację systemu do wersji Baseline 3, co nie wyklucza ewentualnej konieczności wymiany niektórych podzespołów zamontowanych w ramach umowy.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z opisem przedmiotu zamówienia.

5. Przedmiot zamówienia w zakresie w zakresie dostarczenia, zabudowy, uruchomienia oraz wdrożenia do eksploatacji pokładowych urządzeń ETCS poziomu 1 i 2 wraz z systemem GSM-R Baseline 2.3.0d na lokomotywach typu Siemens ES 64 U4 „Husarz” eksploatowanych przez „PKP Intercity” S.A. zostanie zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.

6. Przedmiot zamówienia w zakresie usługi utrzymania w zakresie wszystkich wymaganych czynności przeglądowych w okresie 36 miesięcy od dnia podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego protokołu odbioru końcowego dotyczącego danej lokomotywy lub uznania go za podpisany zgodnie z umową, liczony dla każdego kompletu odrębnie, dla 10-ciu urządzeń ETCS.

Publication Date2020-04-21
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Organisation„PKP Intercity" S.A.
Attention Of„PKP Intercity” S.A., Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, 6 piętro
AddressAl. Jerozolimskie 142A
TownWarsaw
Postal Code02-305
Class Code34630000
Class DescriptionParts of railway or tramway locomotives or rolling stock; railways traffic-control equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jun 1, 2020
The aim of this call for tenders is the selection of an experienced service provider to conduct language courses for Frontex staff. The objective of the courses is to improve...
View more
Deadline: Jun 9, 2020
Multiple framework contract with reopening of competition for the provision of door-to-door transportation services for Frontex vehicles.
View more
Deadline: Jun 26, 2020
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla zadania: „Budowa czterech obiektów retencyjnych w Nadleśnictwie Taczanów”.
View more