Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nového a funkčního zařízení a vybavení učeben pro základní školy v Blansku - ZŠ Erbenova, ZŠ Dvorská a ZŠ Salmova, blíže specifikované zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky. Předmět veřejné zakázky je podrobněji upraven v čl. III. zadávací dokumentace.

Extended TitlePodpora infrastruktury základních škol - dodávky I
Extended Description

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nového a funkčního zařízení a vybavení učeben pro základní školy v Blansku - ZŠ Erbenova, ZŠ Dvorská a ZŠ Salmova, blíže specifikované zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky. Předmět veřejné zakázky je podrobněji upraven v čl. III. zadávací dokumentace.

Modifications

Část 1 - Vybavení učeben

Předmět veřejné zakázky je podrobněji upraven v čl. III. zadávací dokumentace.

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě v části 1 veřejné zakázky uzavřely smluvní strany na základě vzájemné dohody, z důvodu vzniklých méněprací a víceprací.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2019-12-05
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
OrganisationMěsto Blansko
Attention OfIng. Ivona Peštálová
Addressnám. Svobody 32/3
TownBlansko
Postal Code678 01
Phone+420 731166078
Class Code39162000
Class DescriptionEducational equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Předmětem veřejné zakázky je novostavba Kulturního centra v Rožnově pod Radhoštěm. Jedná se o občanskou vícepodlažní stavbu o půdorysu 52x40 m (včetně převislé části střechy). Budovu tvoří 3 sály situované...
View more
Deadline: Feb 24, 2020
Předmětem plnění akce A je rekonstrukce úseku silnice II/268 nacházející se v okrese Česká Lípa na území obcí Ralsko a Mimoň v Libereckém kraji. Začátek úseku ve staničení km 22,106...
View more
Deadline: Feb 24, 2020
Předmětem I. etapy je rekonstrukce ulice Pražská ve městě Dobříš. Daný úsek je definován světelně řízenou křižovatkou s ulicí Plk. B. Petroviče (Mírovým náměstím) a směrovým obloukem u zámku Dobříš...
View more