Przedmiotem zamówienia jest dostawa statku obejmująca jego zaprojektowanie, budowę i wyposażenie zgodnie z opisem technicznym oraz wzorem umowy. Przedmiotem zamówienia jest również przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie operowania statkiem i jego wyposażeniem.

Extended TitleDostawa wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.
Changes
Section:
III.1.2
Previous text:

1. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 100 000,00 PLN (słownie: sto milionów złotych 00/100),

2. osiągnęli, w okresie trzech (3) ostatnich lat obrotowych przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres obrót, wynoszący minimalnie średniorocznie 350 000 000,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów złotych)

3. osiągnęli, w okresie trzech (3) ostatnich lat obrotowych przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, minimalny obrót wynoszący w obszarze objętym zamówieniem średniorocznie 300 000,00 PLN (trzysta milionów złotych).

New text:

1. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 100 000 000,00 PLN (słownie: sto milionów złotych 00/100),

2. osiągnęli w okresie trzech (3) ostatnich lat obrotowych przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, minimalny obrót wynoszący w obszarze objętym zamówieniem średniorocznie 350 000 000,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów złotych 00/100),

3. osiągnęli, w okresie trzech (3) ostatnich lat obrotowych przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, minimalny obrót wynoszący w obszarze objętym zamówieniem średniorocznie 300 000 000,00 PLN (słownie: trzysta milionów złotych 00/100).

Deadline Date2019-09-30
Publication Date2019-07-15
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMorska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
Attention OfKatarzyna Wińska-Rużewicz
Addressul. Hryniewickiego 10
TownGdynia
Postal Code81-340
Phone+48 586607641
Fax+48 586607661
Class Code34500000
Class DescriptionShips and boats
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-07-05

Ships and boats

Przedmiotem zamówienia jest dostawa statku obejmująca jego zaprojektowanie, budowę i wyposażenie zgodnie z opisem technicznym oraz wzorem umowy. Przedmiotem zamówienia jest również przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie operowania statkiem i jego wyposażeniem.

Extended TitleDostawa wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa statku obejmująca jego zaprojektowanie, budowę i wyposażenie zgodnie z opisem technicznym oraz wzorem umowy. Przedmiotem zamówienia jest również przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie operowania statkiem i jego wyposażeniem. Statek ma być zaprojektowany na potrzeby żeglugi nieograniczonej oraz posiadać konstrukcję i wyposażenie umożliwiające pełnienie funkcji specjalnych w odniesieniu do:

1) poszukiwania i ratowanie życia na morzu,

2) działań interwencyjnych wykonywanych w celu ratowania życia na morzu, ochrony ludności i środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa morskiego,

3) zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego,

4) działań innych, polegających na stworzeniu możliwości wykorzystania statku, jako uniwersalnej platformy dla działań lub wsparcia działań, prowadzonych przez inne podmioty (np. prowadzenie prac podwodnych, wydobycie produktów ropopochodnych z wraków itp.).

Deadline Date2019-09-30
Publication Date2019-07-05
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value273400000.00
OrganisationMorska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
Attention OfKatarzyna Wińska-Rużewicz
Addressul. Hryniewickiego 10
TownGdynia
Postal Code81-340
Phone+48 586607641
Fax+48 586607661
Class Code34500000
Class DescriptionShips and boats
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 20, 2019
Przedmiotem zamówienia jest:Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę/ decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych zadania pn.: „Przebudowa/...
View more
Deadline: Jul 29, 2019
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań wynikających z dokumentacji projektowych: Przebudowa sanitariatów w budynku Przedszkola Miejskiego nr 19 przy ul. Ostrogórskiej 19, Sosnowiec w całym zakresie piony 1 m.in.:— prace rozbiórkowe,—...
View more
Deadline: Aug 23, 2019
Przedmiotem zamówienia jest: „Zaprojektowanie i budowa masztu przy Nadleśnictwie Włoszczowa oraz modernizacja 2 dostrzegalni wraz z instalacjami i wyposażeniem, stanowiącym całość jako kompletny wizyjny system p.poż. monitorująco–ostrzegawczy, wraz z wykonaniem...
View more