Przedmiotem realizacyjnej części konkursu jest koncepcja architektoniczna inwestycji, polegającej na realizacji dworca Częstochowa Główna, spełniającego wymagania kategorii „premium” oraz inne wymagania Zamawiającego. Koncepcja powinna także uwzględniać funkcjonalne wykorzystanie istniejącego budynku zabytkowego szaletu, należącego do wcześniej rozebranego dworca Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej.

Przedmiotem studialnej części konkursu jest koncepcja architektoniczna zabudowy i zagospodarowania terenu, po stronie zachodniej linii kolejowej, w granicach obszaru opracowania.

Szczegóły w regulaminie konkursu.

Extended TitleKonkurs na koncepcje architektoniczną, obejmującą dworzec Częstochowa Główna oraz zabudowę i zagospodarowanie terenu w jego otoczeniu
Extended Description

Przedmiotem realizacyjnej części konkursu jest koncepcja architektoniczna inwestycji, polegającej na realizacji dworca Częstochowa Główna, spełniającego wymagania kategorii „premium” oraz inne wymagania Zamawiającego. Koncepcja powinna także uwzględniać funkcjonalne wykorzystanie istniejącego budynku zabytkowego szaletu, należącego do wcześniej rozebranego dworca Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej.

Przedmiotem studialnej części konkursu jest koncepcja architektoniczna zabudowy i zagospodarowania terenu, po stronie zachodniej linii kolejowej, w granicach obszaru opracowania.

Szczegóły w regulaminie konkursu.

Deadline Date2019-11-28
Publication Date2019-07-10
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaOther
OrganisationPolskie Koleje Państwowe S.A.
Attention Ofarch. Hubert Wąsek - sekretarz organizacyjny konkursu
AddressAl. Jerozolimskie 142A
TownWarsaw
Postal Code02-305
Phone+48 731744168
Class Code71221000
Class DescriptionArchitectural services for buildings
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 5, 2019
The services shall be acquired by establishing a FWC with reopening of competition with at least 3 and up to 10 contractors. The provision of specific charter will be organised...
View more
Deadline: Oct 17, 2019
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z tymczasową przepompownią ścieków i studnią przelewową w miejscowości Stare Babice w gminie Stare Babice. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia...
View more
Deadline: Oct 21, 2019
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową realizację robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Węzeł przesiadkowy Głębokie”, obejmującym przebudowę układu drogowego, w tym skrzyżowania ulic: Kupczyka, Wojska Polskiego, Zegadłowicza, Miodowej, przebudowę pętli tramwajowo-autobusowej,...
View more