Projektet avser nybyggnation av kontor, verkstadsytor och skärmtak med tillhörande personalutrymmen.

Total ny area blir ca 4 400 m2 BTA, varav ca 2 800 m2 utgörs av utbildningshall, ca 450 m2 teknikhall och 390 m2 simulatoravdelning. Övriga areor är fördelade på grovlektions sal, lektionssal, förrådsutrymmen, kontorsarbetsplatser, personalutrymmen, teknikutrymmen samt kommunikationsareor, skärmtak om ca 2400 m2 samt anpassning av intilliggande markområden och infrastruktur.

Extended TitleK0122.405 Nybyggnad Utbildningshall och Skärmtak Revingehed
Extended Description

Projektet avser nybyggnation av kontor, verkstadsytor och skärmtak med tillhörande personalutrymmen.

Total ny area blir ca 4 400 m2 BTA, varav ca 2 800 m2 utgörs av utbildningshall, ca 450 m2 teknikhall och 390 m2 simulatoravdelning. Övriga areor är fördelade på grovlektions sal, lektionssal, förrådsutrymmen, kontorsarbetsplatser, personalutrymmen, teknikutrymmen samt kommunikationsareor, skärmtak om ca 2400 m2 samt anpassning av intilliggande markområden och infrastruktur.

Deadline Date2019-09-12
Publication Date2019-07-11
CountrySweden
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationFortifikationsverket
Attention OfPatrik Broberg
AddressKUNGSGATAN 43
TownESKILSTUNA
Postal Code631 89
Class Code45213150
Class DescriptionOffice block construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 16, 2019
Objektet avser del av ombyggnation Köpmangatan, ny nedfart till Kringlangaraget inkl. spont, ny torgyta omläggning ledningar för exploatering av ny fastighet i samverkan uppdelat i 2 skeden.
View more
Deadline: Sep 2, 2019
Översiktlig information om objektetRJL Älghunden 4 skall bygga en bussdepå för Länstrafikens tätortstrafik.På bussdepån skall det dagligen hanteras 135 st. bussar fördelat på 60 el-bussar och 75 bio-gasbussar.I projektet skall...
View more
Deadline: Aug 29, 2019
Ramavtalet omfattar avrop av både utförandeentreprenader och totalentreprenader. Beräknat värde för årliga avrop uppgår till ca 15 MSEK. Maximalt värde för ramavtalet är 60 MSEK. B garanterar dock inga volymer...
View more