Projektet avser nybyggnation av kontor, verkstadsytor och skärmtak med tillhörande personalutrymmen.

Total ny area blir ca 4 400 m2 BTA, varav ca 2 800 m2 utgörs av utbildningshall, ca 450 m2 teknikhall och 390 m2 simulatoravdelning. Övriga areor är fördelade på grovlektions sal, lektionssal, förrådsutrymmen, kontorsarbetsplatser, personalutrymmen, teknikutrymmen samt kommunikationsareor, skärmtak om ca 2400 m2 samt anpassning av intilliggande markområden och infrastruktur.

Extended TitleK0122.405 Nybyggnad Utbildningshall och Skärmtak Revingehed
Extended Description

Projektet avser nybyggnation av kontor, verkstadsytor och skärmtak med tillhörande personalutrymmen.

Total ny area blir ca 4 400 m2 BTA, varav ca 2 800 m2 utgörs av utbildningshall, ca 450 m2 teknikhall och 390 m2 simulatoravdelning. Övriga areor är fördelade på grovlektions sal, lektionssal, förrådsutrymmen, kontorsarbetsplatser, personalutrymmen, teknikutrymmen samt kommunikationsareor, skärmtak om ca 2400 m2 samt anpassning av intilliggande markområden och infrastruktur.

Publication Date2019-10-23
CountrySweden
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value98000000
OrganisationFortifikationsverket
Attention OfPatrik Broberg
AddressKungsgatan 43
TownEskilstuna
Postal Code631 89
Class Code45213150
Class DescriptionOffice block construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 25, 2019
Beläggningsarbeten med Halvvarmt i område Karlstad och område Vänersborg
View more
Deadline: Nov 24, 2019
Entreprenaden omfattar el- och markarbeten för drift och underhåll av offentlig belysning. Arbetsområdet är allmän mark, såsom gator, tunnlar, vägar, parker, gång- och cykelvägar samt torg i innerstaden. Arbetena består...
View more
Deadline: Dec 13, 2019
För utförande av nytt körfält på väg 158 mellan Hovåsmotet och Brottkärrsmotet, samt nya ramper söderut vid Hovåsmotet, inom Göteborgs Stad, Västra Götalands län
View more