Inför ny upphandling av tryckmätningsset 2020 SLL472 vill serviceförvaltningen vid Upphandlingsavdelningen genomföra en förstudie. Genom att presumtiva anbudsgivare ska ha möjlighet att inkomma med synpunkter av nyutvecklade artiklar, fler ftalatfria och PVC fria alternativa artiklar utifrån vad som efterfrågades vid den förra upphandlingen som genomfördes 2015.

Extended TitleRFI - Synpunkter inför upphandling av Tryckmätningsset, SLL490
Extended Description

RFI

Publication Date2019-07-11
CountrySweden
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
OrganisationStockholms läns landsting
Attention OfKatie Andersson
AddressBox 22550
TownStockholm
Postal Code104 22
Class Code38423100
Class DescriptionPressure gauges
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 25, 2019
Beläggningsarbeten med Halvvarmt i område Karlstad och område Vänersborg
View more
Deadline: Nov 24, 2019
Entreprenaden omfattar el- och markarbeten för drift och underhåll av offentlig belysning. Arbetsområdet är allmän mark, såsom gator, tunnlar, vägar, parker, gång- och cykelvägar samt torg i innerstaden. Arbetena består...
View more
Deadline: Dec 13, 2019
För utförande av nytt körfält på väg 158 mellan Hovåsmotet och Brottkärrsmotet, samt nya ramper söderut vid Hovåsmotet, inom Göteborgs Stad, Västra Götalands län
View more