Inför ny upphandling av tryckmätningsset 2020 SLL472 vill serviceförvaltningen vid Upphandlingsavdelningen genomföra en förstudie. Genom att presumtiva anbudsgivare ska ha möjlighet att inkomma med synpunkter av nyutvecklade artiklar, fler ftalatfria och PVC fria alternativa artiklar utifrån vad som efterfrågades vid den förra upphandlingen som genomfördes 2015.

Extended TitleRFI - Synpunkter inför upphandling av Tryckmätningsset, SLL490
Extended Description

RFI

Publication Date2019-07-11
CountrySweden
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
OrganisationStockholms läns landsting
Attention OfKatie Andersson
AddressBox 22550
TownStockholm
Postal Code104 22
Class Code38423100
Class DescriptionPressure gauges
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 16, 2019
Objektet avser del av ombyggnation Köpmangatan, ny nedfart till Kringlangaraget inkl. spont, ny torgyta omläggning ledningar för exploatering av ny fastighet i samverkan uppdelat i 2 skeden.
View more
Deadline: Sep 2, 2019
Översiktlig information om objektetRJL Älghunden 4 skall bygga en bussdepå för Länstrafikens tätortstrafik.På bussdepån skall det dagligen hanteras 135 st. bussar fördelat på 60 el-bussar och 75 bio-gasbussar.I projektet skall...
View more
Deadline: Aug 29, 2019
Ramavtalet omfattar avrop av både utförandeentreprenader och totalentreprenader. Beräknat värde för årliga avrop uppgår till ca 15 MSEK. Maximalt värde för ramavtalet är 60 MSEK. B garanterar dock inga volymer...
View more