Utrustning för skelett- och lungundersökningar på barn och vuxna, 2 i Hässleholm och 2 i Ystad

Extended TitleSkelettröntgenlab
Extended Description

Utrustning för skelett- och lungundersökningar på barn och vuxna, 2 i Hässleholm och 2 i Ystad

Deadline Date2019-08-19
Publication Date2019-07-11
CountrySweden
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationRegion Skåne, Koncerninköp
Attention OfDaniel Ljungberg
TownKRISTIANSTAD
Postal Code291 89
Class Code33111200
Class DescriptionX-ray workstations
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 16, 2019
Objektet avser del av ombyggnation Köpmangatan, ny nedfart till Kringlangaraget inkl. spont, ny torgyta omläggning ledningar för exploatering av ny fastighet i samverkan uppdelat i 2 skeden.
View more
Deadline: Sep 2, 2019
Översiktlig information om objektetRJL Älghunden 4 skall bygga en bussdepå för Länstrafikens tätortstrafik.På bussdepån skall det dagligen hanteras 135 st. bussar fördelat på 60 el-bussar och 75 bio-gasbussar.I projektet skall...
View more
Deadline: Aug 29, 2019
Ramavtalet omfattar avrop av både utförandeentreprenader och totalentreprenader. Beräknat värde för årliga avrop uppgår till ca 15 MSEK. Maximalt värde för ramavtalet är 60 MSEK. B garanterar dock inga volymer...
View more