Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών, για τον Δήμο Ορεστιάδας και τα νομικά του πρόσωπα, για τα έτη 2020 - 2021.

Extended TitleΠρομήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών, για τον Δήμο Ορεστιάδας και τα νομικά του πρόσωπα, για τα έτη 2020 - 2021.
Extended Description

Ομάδα Α: Υγρά καύσιμα θέρμανσης και κίνησης, για τον Δήμο Ορεστιάδας.

Α/Α - Περιγραφή είδους - CPV - Μ/Μ - Ποσότητα - Έτος - Συνολική ποσότητα (2020 και 2021) - Τιμή μονάδας (EUR) - Δαπάνη (EUR) - Έτος - Συνολική δαπάνη (2020 και 2021) - Ποσότητα έτους 2020 - Ποσότητα έτους 2021 - Δαπάνη έτους 2020 - Δαπάνη έτους 2021:

1) πετρέλαιο θέρμανσης 09135100-5 λίτρα 164.000,00 164.000,00 328.000,00 0,828 135.792,00 135.792,00 271.584,00

2) πετρέλαιο κίνησης 09134100-8 λίτρα 394.000,00 394.000,00 788.000,00 1,082 426.308,00 426.308,00 852.616,00

3) βενζίνη αμόλυβδη 09132100-4 λίτρα 14.000,00 14.000,00 28.000,00 1,211 16.954,00 16.954,00 33.908,00

Καθαρή αξία: 579 054,00 579 054,00 1 158 108,00

ΦΠΑ 24 %: 138.972,96 138.972,96 277.945,92

Συνολική αξία με ΦΠΑ: 718 026,96 - 718 026,96 - 1 436 053,92

Απαιτούμενη εγγυητική επιστολή ομάδας Α: 11 581,08 EUR.

Deadline Date2019-08-12
Publication Date2019-07-12
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value1158108.00
OrganisationΔήμος Ορεστιάδας
Attention OfΔήμος Ορεστιάδας
AddressΒασιλέως Κωνσταντίνου 9 - 11
TownOrestiada
Postal Code682 00
Phone+30 2552350364
Fax+30 2552350399
Class Code09134100
Class DescriptionDiesel oil
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 16, 2019
The subject of this invitation to tender is to analyse the costs and results (outputs, outcomes and documented impacts) of financial and non-financial support to individuals and enterprises in undertaking...
View more
Deadline: Aug 19, 2019
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος, για τις ανάγκες του Δήμου Αλίμου, μέσω εναλλακτικού παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας.
View more
Deadline: Aug 16, 2019
Διατάξεις νεφρικής υποστήριξης.
View more