Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę/ decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych zadania pn.: „Przebudowa/ rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków” w ramach projektu pn.: „Przebudowa/ rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk”

Extended Title„Przebudowa/ rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków” w ramach projektu pn.: „Przebudowa/ rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk”
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-08-20
New text:
2019-08-30
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-08-20
New text:
2019-08-30
Deadline Date2019-08-30
Publication Date2019-08-19
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPodkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
Attention OfMariusz Górak
Addressul. T. Boya-Żeleńskiego 19a
TownRzeszów
Postal Code35-105
Phone+48 178609490
Fax+48 178609480
Class Code45230000
Class DescriptionConstruction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-07-15

Works for complete or part construction and civil engineering work

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę/ decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych zadania pn.: „Przebudowa/ rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków” w ramach projektu pn.: „Przebudowa/ rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk”

Extended Title„Przebudowa/ rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków” w ramach projektu pn.: „Przebudowa/ rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk”
Extended Description

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę/decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie/ rozbudowie DW 895 na odcinku ok. km 10+101 – 16+228.

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 895 – odcinek od km około 10+700 do km 15+964,52 oraz od około 16+131,21 do km 16+227,83

Podstawowe główne parametry użytkowe:

• klasa drogi: min. Z:

Szerokość pasa drogowego DW 895 ma odpowiadać warunkom określonym w § 7. 1. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.3.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430), t.j. z dnia 23.12.2015 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 124). W przypadku braku spełnienia warunku szerokości istniejącego pasa drogowego dla drogi klasy Z, automatycznie odcinek taki podlegać będzie musiał rozbudowie do klasy G z minimalną szerokością pasa drogowego – 25 m.

Mniejsze szerokości pasa drogowego są dopuszczalne przy spełnieniu ww. przepisów.

• droga o przekroju drogowym ulicznym lub półulicznym,

• dopuszczalne obciążenie pojazdów min. 100 kN/oś z uwzględnieniem 20 % udziału pojazdów o obciążeniu osi 115 kN w grupie pojazdów ciężkich z przyczepami,

• kategoria ruchu: min. KR3 (z uwzględnieniem Generalnego Pomiaru Ruchu),

• prędkość projektowa: min 50 km/h,

• przekrój normalny:

— szerokość pasa ruchu w przekroju drogowym - 3,0 m,

— szerokość pasa ruchu w przekroju ulicznym - 3,5 m,

— szerokość opaski bitumicznej – 2x0,5 m,

— szerokość pobocza utwardzonego za opaską – min. 2x 0,5 m utw. kruszywem,

— szerokość chodnika przyległego do jezdni – 2,0 m.

2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 895 – odcinek od km około 10+101 do km 10+700 oraz od km około 15+964,52 do km 16+131,21.

Podstawowe główne parametry użytkowe:

• klasa drogi: G,

• droga o przekroju drogowym ulicznym lub półulicznym,

• dopuszczalne obciążenie pojazdów min. 100 kN/oś z uwzględnieniem 20 % udziału pojazdów o obciążeniu osi 115 kN w grupie pojazdów ciężkich z przyczepami,

• kategoria ruchu: min. KR3,

• prędkość projektowa: min 50 km/h,

• przekrój normalny:

— szerokość pasa ruchu w przekroju drogowym - 3,5 m,

— szerokość pasa ruchu w przekroju ulicznym - 3,5 m,

— szerokość pobocza – min. 2x1,25 m (w tym 2x0,5 m utwardzonego kruszywem),

— szerokość chodnika przyległego do jezdni – 2,0 m,

— szerokość chodnika za rowem – 2,0 m.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę pracowników fizycznych w trakcie realizacji zamówienia (na terenie placu budowy) - zgodnie z SOPZ – Załącznik nr 1 do IDW.

Deadline Date2019-08-20
Publication Date2019-07-15
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPodkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
Attention OfMariusz Górak
Addressul. T. Boya Żeleńskiego 19a
TownRzeszów
Postal Code35-105
Phone+48 178609490
Fax+48 178609480
Class Code45200000
Class DescriptionWorks for complete or part construction and civil engineering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 27, 2019
The supply of Heart Beat Detectors (HBD) for border checks.
View more
Odbudowa urządzeń małej retencji - śródleśne zbiorniki wodne, Chlebice na terenie Nadleśnictwa Lubsko w ramach „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmiany klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji...
View more
Deadline: Sep 25, 2019
Część I zamówienia obejmuje:Etap I oznaczony w dokumentacji projektowej. Z uwagi na terminy realizacji został on przez Zamawiającego podzielony na podetapy – etap I.1 oraz etap I.2.Zakres robót:a) prace przygotowawcze,b)...
View more