Przedmiotem zamówienia jest: „Zaprojektowanie i budowa masztu przy Nadleśnictwie Włoszczowa oraz modernizacja dwóch dostrzegalni wraz z instalacjami i wyposażeniem, stanowiącym całość jako kompletny wizyjny system ppoż. monitorująco-ostrzegawczy, wraz z wykonaniem pomieszczenia PAD w budynku Nadleśnictwa w sprzęt do lokalizacji pożarów”.

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do kompleksowej realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Zaprojektowanie i budowa masztu przy Nadleśnictwie Włoszczowa oraz modernizacja dwóch dostrzegalni wraz z wyposażeniem, jako kompletny wizyjny system ppoż. monitorująco-ostrzegawczy, wraz z PAD”, zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją stanowiącą załącznik do SIWZ, tj. Programem funkcjonalno-użytkowym (dalej: „PFU”).

Extended TitleZaprojekt. i bud. masztu przy Nctwie Włoszczowa oraz moder. 2 dostrzeg. wraz z inst. i wyp. stanowiącym całość jako kpl wizyjny syst. ppoż. monito.-ostrz. wraz z wykon. PAD w bud. Nctwa przetarg nr 2
Extended Description

I Etap – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem prawomocnych decyzji administracyjnych.

II Etap – wykonanie robót budowlanych+realizacja

III Etap – dostawy, montaż urządzeń, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie, jeśli będzie wymagane lub skuteczne zawiadomienie inspektora nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy obiektu budowlanego oraz przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego.

Deadline Date2019-11-19
Publication Date2019-10-09
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationLasy Państwowe Nadleśnictwo Włoszczowa
Attention OfDariusz Cuper, Adrian Skowronek
Addressul. Kolejowa 23
TownWłoszczowa
Postal Code29-100
Phone+48 413942719
Fax+48 413942137
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-10-01

Construction work

Przedmiotem zamówienia jest: „Zaprojektowanie i budowa masztu przy Nadleśnictwie Włoszczowa oraz modernizacja 2 dostrzegalni wraz z instalacjami i wyposażeniem, stanowiącym całość jako kompletny wizyjny system p. poż. monitorująco-ostrzegawczy, wraz z wykonaniem PAD w budynku Nadleśnictwa”.

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do kompleksowej realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Zaprojektowanie i budowa masztu przy Nadleśnictwie Włoszczowa oraz modernizacja dwóch dostrzegalni wraz z wyposażeniem, jako kompletny wizyjny system p. poż. monitorująco-ostrzegawczy, wraz z PAD”, zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją stanowiącą załącznik do SIWZ, tj. Programem funkcjonalno-użytkowym (dalej: „PFU”).

Extended TitleZaprojektowanie i bud. masztu przy Nctwie Włoszczowa oraz moder. 2 dostrzeg. wraz z inst. i wyposaż. stanowiącym całość jako kpl wizyjny system p. poż. monito.-ostrz. wraz z wykon. PAD w bud. Nctwa
Extended Description

I etap — opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem prawomocnych decyzji administracyjnych.

II etap — wykonanie robót budowlanych.realizacja

III etap — dostawy, montaż urządzeń, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie, jeśli będzie wymagane lub skuteczne zawiadomienie inspektora nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy obiektu budowlanego oraz przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego.

Publication Date2019-10-01
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationLasy Państwowe Nadleśnictwo Włoszczowa
Attention OfDariusz Cuper, Adrian Skowronek
Addressul. Kolejowa 23
TownWłoszczowa
Postal Code29-100
Phone+48 413942719
Fax+48 413942137
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 7, 2020
1. Przedmiotem zamówienia jest „dostawa wyposażenia pracowni anatomicznej, aparatury medycznej i informatyki medycznej”.2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szkół policealnych o zasięgu regionalnym”,...
View more
Deadline: Jan 13, 2020
Miał węglowy typ 32.1, klasy 24-18-0,8.Wielkość zamówienia – 400 ton, loco plac kotłowni ZD Pawłowice, Robczysko 24c, 64-130 Rydzyna, POLSKA, rozładunek od poniedziałku do piątku od godz. 7:00–14:30.Dziennie możemy przyjąć...
View more
Deadline: Jan 8, 2020
1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie subskrypcji oprogramowania na potrzeby pracowników, studentów i doktorantów Politechniki Wrocławskiej na lata 2020–2022.Kod CPV: 48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje...
View more