Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. „Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy Moście Wandy wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej”.

Extended TitleRozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy Moście Wandy wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej
Extended Description

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane mające na celu rozbudowę istniejącego układu drogowego ul. Klasztornej w Krakowie na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy Moście Wandy wraz z budową odwodnienia, oświetlenia i przebudową kolidujących sieci uzbrojenia terenu. Przedmiot zamówienia obejmuje:

— zadanie nr 1 – rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy Moście Wandy, oraz

— zadanie nr 2 – budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN400 mm o dł. całkowitej ok. 1 040 m na odcinku S1(S11)-S11 od ul. Syrachowskiej do ul. Longinusa Podbipięty oraz S1 (S11)-S28 od ul. Syrachowskiej do ul. Odmętowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN300 w ul. Klasztornej bocznych: Odmętowej, Jutrzyńskiej, Zbyszka z Bogdańca, Michała Hutnika, Stare Wiślisko oraz na działce 246/13 wraz z przyłączami.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), stanowiących zał. nr 9 do SIWZ.

Publication Date2019-11-07
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value20617000.00
OrganisationZarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
Attention OfAldona Korba-Jończyk
Addressul. Reymonta 20
TownKrakow
Postal Code30-059
Phone+48 123418586
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 15, 2020
2.1.1. Zakres zadania obejmuje następujące zadania:1. Budowa sieci kanalizacyjnej:a) rurociąg PVC SN8 DN200 – 755,67 m,b) rurociąg PEHD DN90 SDR17 – 13,81 m,c) rurociąg (przecisk sterowany) PEHD RC DN200 SDR17...
View more
Deadline: Jan 15, 2020
1. Przedmiotem zamówienia jest:Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych 1–6 z usługami (budynki 1–2), garażami indywidualnymi w piwnicach budynki 3–6) z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu inwestycji przy ul. Watzenrodego i Hubego...
View more
Deadline: Jan 20, 2020
1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Jastrowie, które obejmują budowę i przebudowę zbiorników retencyjnych oraz obiektów w celu przywrócenia funkcji obszarom mokradłowym...
View more