Direktoratet for Kriminalforsorgen skal ved nybyggeri udvide bl.a. indkvarteringskapaciteten på udlændingecenter Ellebæk med et antal pladser i tilslutning til den eksisterende institution.

Nybyggeriet består af en toetagers bygning med indkvartering og fælles faciliteter på ca. 1 290 m2 bruttoetageareal samt en ét-etagers bygning på ca. 350 m2 bruttoetageareal til udadvendte funktioner og til kontor-/personaleformål. Begge bygninger placeres i tilslutning til institutionens hovedindgang.

Byggeriet opføres som permanent industrielt præfabrikeret modulbyggeri konstrueret i træ i overensstemmelse med kravene i Bygningsreglement 18 og bygherrens supplerende krav til komplettering og installationer.

Under punkt II.2.4) findes en nærmere beskrivelse af projektet, ligesom udbudsmaterialet indeholder en mere detaljeret beskrivelse.

Extended TitleUdvidelse af udlændingecenter Ellebæk
Extended Description

Byggeriet omfatter i alt 1 640 m2 bruttoetageareal bestående af 50 præfabrikerede moduler med ensartet basis geometri og indretning i overensstemmelse med funktionskravene.

Byggeriet skal gennemføres i hovedentreprise - i hovedtræk omfattende forsyningsledninger i terræn mv., jord- og terrænarbejder, fundamenter, råhus/modulbyggeri, udvendig komplettering, indvendig aptering, indvendige overflader, VVS-installationer, ventilation, elinstallationer inkl. føringsveje for bygherreleverancer samt hegn og stål i terræn.

Tage er tagpap og facader beklædes med cementbaserede facadeplader og korrugerede beklædningsplader af metal. Komplettering omfatter særlige vinduer, indvendige vægge og døre, normalt forekommende kontorindretning, faste og nedhængte akustisk regulerende lofter samt fast køkkeninventar. Vådrum udføres med vinyl på gulve og vægge. Opvarmning sker med vandbåren varme via varmepumper, der også leverer varmt brugsvand. Samtlige installationer, herunder føringsveje for bygherreinstallationer, skal indbygges i de præfabrikerede moduler.

Bygherren har udarbejdet et udbudsprojekt som beskriver alle krav til byggeriet og bygherren indhenter byggetilladelse til opførelsen. Entreprenøren skal, som entreprenørprojektering i henhold til AB18 § 17, tilpasse projektet til sin egenproduktion på grundlag af det udleverede statiske projekteringsgrundlag og skal levere al krævet statisk og teknisk dokumentation.

Projekteringsledelse udføres af totalrådgiver.

Publication Date2020-01-16
CountryDenmark
Procurement StatusAwarded
TypeRestricted procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationDirektorat for Kriminalforsorgen, Center for Økonomi og kapacitet, Koncern Ejendomme
Attention OfJimmy Bertelsen
AddressStrandgade 100
TownCopenhagen
Postal Code1401
Class Code45200000
Class DescriptionWorks for complete or part construction and civil engineering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Der udbydes 15 delaftaler på forskellige håndværksmæssige specialer.
View more
Deadline: Feb 21, 2020
Direktoratet for Kriminalforsorgen skal ved nybyggeri udvide bl.a. indkvarteringskapaciteten på udlændingecenter Ellebæk med 56 pladser i tilslutning til den eksisterende institution.Nybyggeriet består af en toetagers bygning med indkvartering og fællesfaciliteter...
View more
Deadline: Mar 6, 2020
Udbuddet vedrører indkøb og levering af cateringvarer til 39 medlemsskoler. Udbuddet gennemføres som et varelisteudbud.Udbuddet vedrører både konventionelle og økologiske varer og omfatter følgende kategorier:— Kolonial og frost, herunder brød...
View more