Stichting BOOR is voornemens om op de huidige locatie van basisschool De Kubus locatie Heindijk 20 in Rotterdam nieuwbouw te plegen voor Integraal Kindcentrum IJsselmonde (hierna IKC IJsselmonde).

Ten behoeve van bouwkundige, installatietechnische en terreinwerkzaamheden is de Aanbestedende Dienst voornemens 1 Inschrijver te selecteren en heeft hiertoe een Europese aanbestedingsprocedure uitgeschreven. De Opdracht is gebaseerd op bouwteamverband. Dat betekent dat de Aanbestedende Dienst voornemens is om aan een aannemer opdracht te verstrekken voor participatie in het bouwteam ten behoeve van afronding van het Technisch Ontwerp/Bestek en daarna opdracht voor bouwkundige, installatietechnische en terreinwerkzaamheden ten behoeve van de realisatie van de nieuwbouw. De sloop van het gebouw valt buiten deze opdracht.

Extended TitleAannemersselectie Nieuwbouw IKC IJsselmonde
Extended Description

Circa 3 116 m2 BVO.

Deadline Date2019-09-02
Publication Date2019-07-16
CountryNetherlands
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationStichting BOOR
Attention OfJeffrey Westerhuis
AddressPrins Hendrikkade 14
TownRotterdam
Postal Code3071 KB
Phone+31 683979160
Class Code45210000
Class DescriptionBuilding construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 7, 2019
Het doel van de aanbesteding is het afsluiten van een raamovereenkomst met 1 hardwareleverancier die in staat is om uitbreiding- en vervangingsinvesteringen in ICT hardware te faciliteren.
View more
Deadline: Sep 23, 2019
De aanbestedende dienst dient het schip RV Navicula te vervangen, welke wordt ingezet voor (ultra) ondiep water marien/maritiem onderzoek, voornamelijk in de Waddenzee, in het Deltagebied en het kustgedeelte van...
View more
Deadline: Oct 8, 2019
Het leveren van personen en bedrijfswagens in verschillende uitvoeringen.
View more