Ramavtalet omfattar avrop av både utförandeentreprenader och totalentreprenader. Beräknat värde för årliga avrop uppgår till ca 15 MSEK. Maximalt värde för ramavtalet är 60 MSEK. B garanterar dock inga volymer under avtalstiden.

Ramavtal kommer att tecknas med tre entreprenörer. Avrop med ett uppskattat värde som understiger 1 000 000 SEK görs via en fastställd rangordning. För avrop med ett uppskattat värde överstigande 1 000 000 SEK görs en förnyad konkurrensutsättning mellan de ramavtalade entreprenörerna.

Extended TitleRamavtal mark- och anläggningsarbeten
Extended Description

Ramavtal mark och anläggning

Publication Date2019-11-05
CountrySweden
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationBostadsaktiebolaget Mimer
Attention OfJosef Elawad
AddressBox 1170
TownVästerås
Postal Code721 29
Phone+46 21397017
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 25, 2020
Utförande entreprenad underhåll vägmarkeringar på statliga vägnätet inom angivet geografiskt område.
View more
Deadline: Mar 20, 2020
Projektet avser att på totalentreprenad utföra nybyggnation av flerbostadshus och lokaler inom fastigheten Agraffen 4. Projektet omfattar även garage- och källarvåningar med ovanliggande terrassbjälklag samt tillhörande markanläggningar och lokalgator.Projektet avses...
View more
Deadline: Mar 4, 2020
Objektet avser nybyggnad av badhus som skall vara avsedd för träning, tävling med SM-standard, badhuset skall innehålla 50-m bassäng med 8-10 banor, hoppbassäng, uppvärmning/undervisningsbassäng, samt barnbassäng.Omfattning framgår av förfrågningsunderlag.
View more