Ramavtalet omfattar avrop av både utförandeentreprenader och totalentreprenader. Beräknat värde för årliga avrop uppgår till ca 15 MSEK. Maximalt värde för ramavtalet är 60 MSEK. B garanterar dock inga volymer under avtalstiden.

Ramavtal kommer att tecknas med tre entreprenörer. Avrop med ett uppskattat värde som understiger 1 000 000 SEK görs via en fastställd rangordning. För avrop med ett uppskattat värde överstigande 1 000 000 SEK görs en förnyad konkurrensutsättning mellan de ramavtalade entreprenörerna.

Exempel på arbeten som kan komma att avropas:

— Lekplatser

— Gräv- och schaktarbeten

— Övriga markarbeten

Extended TitleRamavtal mark- och anläggningsarbeten
Extended Description

Ramavtalet omfattar avrop av både utförandeentreprenader och totalentreprenader. Beräknat värde för årliga avrop uppgår till ca 15 MSEK. Maximalt värde för ramavtalet är 60 MSEK. B garanterar dock inga volymer under avtalstiden.

Ramavtal kommer att tecknas med tre entreprenörer. Avrop med ett uppskattat värde som understiger 1 000 000 SEK görs via en fastställd rangordning. För avrop med ett uppskattat värde överstigande 1 000 000 SEK görs en förnyad konkurrensutsättning mellan de ramavtalade entreprenörerna.

Exempel på arbeten som kan komma att avropas:

— Lekplatser

— Gräv- och schaktarbeten

— Övriga markarbeten

Avropade entreprenader omfattar alla erforderliga arbeten, utrustningar, material och leveranser för projektets iordningställande i fullt färdigt och driftdugligt skick. Vidare ingår alla provisoriska anordningar som erfordras för att respektive anläggning ska vara i drift under entreprenadtiden. Förarbeten och återställningsarbeten ingår.

Deadline Date2019-08-29
Publication Date2019-07-16
CountrySweden
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value60000000
OrganisationBostadsaktiebolaget Mimer
Attention OfÅsa Wollin
AddressBox 1170
TownVästerås
Postal Code721 29
Phone+46 21-397061
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 26, 2019
Entreprenad avseende upprustning av kajområde PACKHUSKAJEN, GöteborgAnbudsumman för huvuddelHär anges total anbudssumma i SEK exklusive moms enligt mängdförteckning avseende huvuddelen enligt beskrivning i detta upphandlingsdokument.
View more
Inbjudan till hearing inför upphandling av operationsprodukter
View more
Deadline: Sep 23, 2019
Kontrollmaterial till Laboratoriemedicin.
View more