Nokian kaupunki kaupunki pyytää KVR-urakkatarjouksia Myllyhaan koulun rakennusurakasta. Rakennushanke käsittää Myllyhaan koulun kokonaissuunnittelun ja rakentamisen urakkalaskenta-asiakirjojen osoittamassa laajuudessa täysin valmiiksi tehtynä. Tarjouspyynnön mukaisesti tehdään valitun toimijan kanssa KVR-urakkasopimus. Tarjoukset on toimitettava 29.11.2019 klo 12:00 mennessä.

Extended TitleMyllyhaan koulun KVR-urakka
Extended Description

Nokian kaupunki pyytää tarjouksia Myllyhaan koulun rakennusurakasta. Tarjoajan tulee ottaa suunnitelmissa huomioon rakennuspaikan vieressä sijaitseva, koko rakennustyön ajan toiminnassa oleva päiväkotirakennus. Tarkempi sisältö on esitetty urakkalaskenta-asiakirjoissa.

Urakoitsija valitaan urakkakilpailun perusteella ja urakkasopimus tehdään kokonaistoteuttajan (KVR-urakoitsijan) kanssa. KVR-urakka suoritetan kokonaishintaurakkana ilman indeksi- ja valuuttasidonnaisuutta.

KVR-urakka:

Rakennushanke käsittää Myllyhaan koulun kokonaissuunnittelun ja rakentamisen urakkalaskenta-asiakirjojen osoittamassa laajuudessa täysin valmiiksi tehtynä. KVR-urakka sisältää kohteen kokonaissuunnittelutyöt, rakennustekniset työt, LVIAJ-tekniset työt ja sähkötekniset työt urakka-asiakirjojen osoittamassa laajuudessa, työmaan johtovelvollisuudet sekä työmaapalvelut aliurakoitsijoita ja rakennuttajaa varten (ks. YSE 1998: 1 §, 3 § ja 4 §).

KVR-urakkaan kuuluvat pääsuoritusvelvollisuuden lisäksi YSE 1998 2 §:n sisältämät sivuvelvollisuudet seuraavin täsmennyksin:

a) Rakennusalue

KVR-urakoitsija saa korvauksetta käyttöönsä rakennuskohteen toteuttamisessa tarvittavan rakennuttajan hallinnassa olevan alueen. Rakennuspaikalla koko rakennusajan toimivan koulun toimintaedellytykset tulee ottaa suunnittelussa ja toteutuksessa huomioon. KVR-urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu huolehtia kaikista työnaikaisista järjestelyistä, kuten ajoteistä, mahdollisten kaivantojen tekemisestä, kuivana pidosta, valaistuksesta jne. KVR-urakoitsijan on pidettävä rakennusalue koko työn ajan hyvässä ja siistissä kunnossa. KVR-urakoitsija on vastuussa haltuunsa ottamastaan rakennuttajan omaisuudesta.

b) Työnaikainen sähköenergia, lämpö, vesi ja viemäri

KVR-urakoitsija huolehtii tarpeellisten väliaikaisten sähkö-, lämpö-, vesi- ja viemärilaitteiden asennuksesta, kustannuksista sekä tarvittaessa lupamenettelyistä. Rakennuttaja ei vastaa urakoitsijoille tulevista haitoista ja vahingoista, jotka johtuvat voimansiirrossa mahdollisesti sattuvista häiriöistä ja keskeytyksistä.

Rakennuttaja ei teetä kohteessa erillisurakoita urakkarajojen rajaamilla alueilla, pois lukien urakka-asiakirjoissa eritellyt hankinnat hankintarajaliitteen, sekä urakkaohjelman mukaisesti. KVR-urakoitsija huolehtii töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. KVR-urakoitsijan on toimitettava työmaa-alueesta työmaasuunnitelma rakennuttajalle kahden (2) viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta (ks. YSE 1998: 6 §). Urakkasuorituksen on oltava täysin valmis ja luovutettu rakennuttajalle 30.6.2021 mennessä (ks. YSE 1998: 17 §).

Deadline Date2019-11-29
Publication Date2019-07-17
CountryFinland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationNokian kaupunki
Attention OfJari Lehtonen
AddressHarjukatu 23
TownNokia
Postal Code37100
Phone+358 407799184
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Kansaneläkelaitos (Kela) kutsuu tarjoajia tekniseen vuoropuheluun koskien äitiyspakkaukseen valittavien tuotteiden kilpailutusta ja pakkauksen sisällön kehittämistä. Pakkaukseen valitaan ensisijaisesti vastasyntyneen lapsen tarpeisiin tarkoitettuja vauvan vaatteita, jotka soveltuvat sekä tyttö- että poikavauvoille,...
View more
Deadline: Sep 26, 2019
Hankinnan kohteena on 1 kpl reaaliaika-analysaattoreita.
View more
Deadline: Sep 24, 2019
X-ray photoelectron spectrometer suitable for analyzing the elemental composition and chemical state on the surface atoms of samples of various nature. The spectrometer will be used for both research and...
View more