Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος / τηλεχειρισμός), στο υφιστάμενο δίκτυο μεταφοράς και διανομής νερού της παράλιας ζώνης τού Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής, όπως περιγράφεται αναλυτικά στα τεύχη της τεχνικής περιγραφής, των τεχνικών προδιαγραφών (Παράρτημα 3 και Παράρτημα 6).

Extended TitleΠρομήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος / τηλεχειρισμός), στο υφιστάμενο δίκτυο μεταφοράς και διανομής νερού της παράλιας ζώνης τού Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής.
Extended Description

Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος / τηλεχειρισμός), στο υφιστάμενο δίκτυο μεταφοράς και διανομής νερού της παράλιας ζώνης τού Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής.

Στόχος του συστήματος είναι η συνεχής και σε πραγματικό χρόνο (realtime) παρακολούθηση, και επίβλεψη σημαντικών παραμέτρων της λειτουργίας τού συστήματος ύδρευσης όλων των παραλιακών οικισμών τού Δήμου Αριστοτέλη (παροχή, πίεση, απολύμανση, ηλεκτρική κατανάλωση κ.λπ.), η συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων, για περαιτέρω επεξεργασία τους από κατάλληλα λογισμικά, η αυτόματη εξαγωγή αποτελεσμάτων λειτουργίας του δικτύου, καθώς και η εκτέλεση χειρισμών σε πραγματικό χρόνο (realtime), για τον έλεγχο των ενεργών στοιχείων του συστήματος ύδρευσης (αντλίες, βαλβίδες κ.λπ.).

Publication Date2019-07-23
CountryGreece
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationΔήμος Αριστοτέλη
Attention OfΑγίου Όρους 2, Δημαρχείο, 630 75 Ιερισσός
AddressΔημαρχείο, Ιερισσός
TownIerissos
Postal Code630 75
Phone+30 2372350108/209/127
Fax+30 2372023062
Class Code32441200
Class DescriptionTelemetry and control equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-07-18

Telemetry and control equipment

Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος / τηλεχειρισμός), στο υφιστάμενο δίκτυο μεταφοράς και διανομής νερού της παράλιας ζώνης τού Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής, όπως περιγράφεται αναλυτικά στα τεύχη της τεχνικής περιγραφής, των τεχνικών προδιαγραφών (Παράρτημα 3 και Παράρτημα 6).

Extended TitleΠρομήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος / τηλεχειρισμός), στο υφιστάμενο δίκτυο μεταφοράς και διανομής νερού της παράλιας ζώνης τού Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής.
Extended Description

Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος / τηλεχειρισμός), στο υφιστάμενο δίκτυο μεταφοράς και διανομής νερού της παράλιας ζώνης τού Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής.

Στόχος του συστήματος είναι η συνεχής και σε πραγματικό χρόνο (realtime), παρακολούθηση και επίβλεψη σημαντικών παραμέτρων τής λειτουργίας τού συστήματος ύδρευσης, όλων των παραλιακών οικισμών του Δήμου Αριστοτέλη (παροχή, πίεση, απολύμανση, ηλεκτρική κατανάλωση κ.λπ.), η συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων –για περαιτέρω επεξεργασία τους από κατάλληλα λογισμικά, η αυτόματη εξαγωγή αποτελεσμάτων λειτουργίας του δικτύου, καθώς και η εκτέλεση χειρισμών σε πραγματικό χρόνο (realtime), για τον έλεγχο των ενεργών στοιχείων του συστήματος ύδρευσης (αντλίες, βαλβίδες κ.λπ.).

Deadline Date2019-08-16
Publication Date2019-07-18
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value1209561.57
OrganisationΔήμος Αριστοτέλη
Attention OfΑγίου Όρους 2, Δημαρχείο, 630 75 Ιερισσός
AddressΔημαρχείο, Ιερισσός
TownIerissos
Postal Code630 75
Phone+30 2372350108/209/127
Fax+30 2372023062
Class Code32441200
Class DescriptionTelemetry and control equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 23, 2019
Η παρούσα αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τη διετία 2020 - 2021 και θα καλύψει τις ανάγκες για τον Δήμο Γρεβενών, την Δημοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών...
View more
Deadline: Sep 30, 2019
Σκοπός του διαγωνισμού είναι η προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών, δαπέδων ασφαλείας και φωτιστικών και η τοποθέτησή τους σε δώδεκα παιδικές χαρές του Δήμου Δελφών. Οι παιδικές χαρές στις οποίες θα...
View more
Deadline: Sep 20, 2019
Διακήρυξη τού υπ΄ αριθμ. 25/19:Ηλεκτρονικός ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια δύο (2) ψυκτών κλιματισμού για το κτίριο των χειρουργείων της νέας πτέρυγας του 401 ΓΣΝΑ.
View more