Τμήμα Α (υποέργο 2): Προμήθεια συστήματος υπερηχοτομογραφίας καρδιολογικής χρήσης (για Μ.Σ.Ν.) και γενικής χρήσης (για Μ.Ε.Θ.) (τεμ. 2).

Τμήμα Β (υποέργο 6): Προμήθεια πύργων λαπαροσκοπικής χειρουργικής high definition (τεμ. 2).

Τμήμα Γ (υποέργο 7): Προμήθεια πλήρους πύργου αρθροσκοπικής χειρουργικής high definition (τεμ. 1).

Extended TitleΠρομήθεια ιατρικού εξοπλισμού, για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας, για τα υποέργα 2, 6 και 7, της Πράξης: «Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού του Γ.Ν. Λαμίας».
Extended Description

Τμήμα Α (υποέργο 2): Προμήθεια συστήματος υπερηχοτομογραφίας καρδιολογικής χρήσης (για Μ.Σ.Ν.) και γενικής χρήσης (για Μ.Ε.Θ.) (τεμ. 2).

Deadline Date2019-09-03
Publication Date2019-07-18
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value96774.19
OrganisationΓενικό Νοσοκομείο Λαμίας
Attention OfΔ. Αγρέβη, Α. Κουφοπούλου, Α. Ζάρρας
AddressΤέρμα Παπασιοπούλου
TownLamia
Postal Code351 31
Phone+30 2231356665/+30 2231356327/+30 2231356438
Fax+30 2231356559
Class Code33000000
Class DescriptionMedical equipments, pharmaceuticals and personal care products
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 23, 2019
Η παρούσα αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τη διετία 2020 - 2021 και θα καλύψει τις ανάγκες για τον Δήμο Γρεβενών, την Δημοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών...
View more
Deadline: Sep 30, 2019
Σκοπός του διαγωνισμού είναι η προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών, δαπέδων ασφαλείας και φωτιστικών και η τοποθέτησή τους σε δώδεκα παιδικές χαρές του Δήμου Δελφών. Οι παιδικές χαρές στις οποίες θα...
View more
Deadline: Sep 20, 2019
Διακήρυξη τού υπ΄ αριθμ. 25/19:Ηλεκτρονικός ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια δύο (2) ψυκτών κλιματισμού για το κτίριο των χειρουργείων της νέας πτέρυγας του 401 ΓΣΝΑ.
View more