The purpose of this procurement procedure is to establish a framework contract enabling efficient provision of time and means services for development, consultancy and support of information systems.

The scope of the framework contract comprises:

— computer software design, development and implementation,

— software applications maintenance and support,

— IT infrastructure administration and support,

— IT systems administration and maintenance,

— end-users support.

Services may concern all types of information systems and all business and technological areas existing in Frontex now and in the future. Services may concern: systems, applications, infrastructure, projects, processes, maintenance and support.

Extended TitleFramework Contract for the Provision of Time and Means Services for Development, Consultancy and Support of Information Systems
Extended Description

As in point II.1.4) above.

Publication Date2019-07-19
CountryPoland
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
Value34000000.00
OrganisationFrontex — European Border and Coast Guard Agency
Attention OfFrontex Procurement Team
AddressPlac Europejski 6
TownWarsaw
Postal Code00-844
Phone+48 222059500
Fax+48 222059501
Class Code72000000
Class DescriptionIT services: consulting, software development, Internet and support
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 15, 2020
2.1.1. Zakres zadania obejmuje następujące zadania:1. Budowa sieci kanalizacyjnej:a) rurociąg PVC SN8 DN200 – 755,67 m,b) rurociąg PEHD DN90 SDR17 – 13,81 m,c) rurociąg (przecisk sterowany) PEHD RC DN200 SDR17...
View more
Deadline: Jan 15, 2020
1. Przedmiotem zamówienia jest:Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych 1–6 z usługami (budynki 1–2), garażami indywidualnymi w piwnicach budynki 3–6) z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu inwestycji przy ul. Watzenrodego i Hubego...
View more
Deadline: Jan 20, 2020
1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Jastrowie, które obejmują budowę i przebudowę zbiorników retencyjnych oraz obiektów w celu przywrócenia funkcji obszarom mokradłowym...
View more